پژواک جامعه

معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد چه تاثیری بر آینده رسانه ها دارد؟

صدا ۰۹:۵۷
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد

به نظر روزبه میرابراهیمی بعلت وجود مولفه های متعدد، شکوفائی و یا نزول رسانه ها در ایران متاسفانه فقط به دولت وابسته نیست. نگاه کلان حکومت نسبت به مطبوعات نقش مهم تری دارد.

تبلیغ بازرگانی

انتصاب حسین انتظامی بعنوان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون شک برای رسانه های کشور خبر پراهمیت و چه بسا سرنوشت سازی باشد. چرا که آینده فعالیت های مطبوعاتی در ایران در گرو تصمیم سازهائی است که در معاونت وزارت ارشاد درباره رسانه های کشور انجام خواهد گرفت.
آیا پس از هشت سال فشارهای طاقت فرسای این وزارتخانه نسبت به رسانه ها ، مطبوعات کشور خواهند توانست از نسیم آزادی بهره ای ببرند؟
آیا روزنامه نگاران کشور قادر خواهند بود فعالیت مطبوعاتی مستقلی را در پیش گیرند و زیر تهدید های ریز و درشت وزارت ارشاد نباشند؟
آیا پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران خواهد شکست؟
آیا می توان امید داشت که قانون مطبوعات کمتر سختگیرانه ای توسط این معاونت تدوین و اجرا شود؟
در روزهای پس از اعلام نام حسین انتظامی بعنوان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، تفسیر های ناهمگونی از این معاون وزیر در رسانه ها منعکس شده است که البته بیشتر خوشبینانه بنظر می رسند.
درگفتگوئی با روزبه میر ابراهیمی روزنامه نگار مقیم آمریکا ، این پرسش ها را با او در میان نهاده ایم.
میرابراهیمی عقیده دارد که سرنوشت مطبوعات کشور را تنها با معاونت مطبوعاتی نمی توان پیش بینی کرد. بنظر او حلقه ای از مجموعه چند نهاد در وضعیت رسانه ها دخیل هستند. وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی تنها بخشی از این حلقه را تشکیل می دهند. هیات نظارت بر مطبوعات بخش بسیار دیگری از این حلقه است و بخش سوم این حلقه – که بسیاری از محدودیت های رسانه ای هم از ان ناشی میشود، قوه قضائیه است. به این ترتیب معاون مطبوعاتی تنها یک بند از این حلقه است.
روزبه میرابراهیمی یاد آوری می کندکه در پانزده بیست سال گذشته ما شاهد دوران متفاوتی از فعالیت های معاونت مطبوعاتی بوده ایم. از معاونت آقای بورقانی گرفته که می توان انرا یک دوره طلائی نامید تا دوره محمد علی رامین که تیره ترین دوران مطبوعات را تجربه کردیم.
بنظر میرابراهیمی بعلت وجود مولفه های متعدد ، شکوفائی و یا نزول رسانه ها در ایران متاسفانه فقط به دولت وابسته نیست. نگاه کلان حکومت نسبت به مطبوعات نقش مهم تری دارد. در یکی دو دهه گذشته این نگاه کلان به مطبوعات به عنوان یک " تهدید" نگریسته است. اگر این نگاه ادامه پیدا کند عملاً بهترین آدم ها را هم در این مناصب قرار دهیم نمی توانند کاری انجام دهند.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید