پژواک جامعه

آیا بکارگیری مداحان و ورزشکاران می تواند طلسم اعتیاد را بشکند؟

: منتشر شده در

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر آشکارا از ناتوانی تا کنونی دستگاههای مسئول کشور خبر داد و گفت " متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده از سوی نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و دستگاههای مرتبط نتوانسته ایم مساله مواد مخدر را مدیریت کرده و دغدغه و نگرانی جامعه را حل کنیم." او اعتراف کرد که با وجود همه هزینه های انسانی و مالی که صرف شده است " ما در کنترل این مساله عقب تر از قاچاقچیان مواد مخدر هستیم.

تبلیغ بازرگانی

در هفته ای که گذشت وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ، عبدالرضا رحمانی فضلی در دو ملاقات ، یکی با سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و دیگری با اعضای کانون مداحان و شعرای آئینی کشور کوشید این دو نهاد را با فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر همراه سازد.
در راستای همین اقدامات بود که ابتدا روز پنجشنبه گذشته ورود بسیج به حوزه مبارزه با مخدر اعلام شد و دو روز بعد نیز وزیر کشور از آغاز همکاری مداحان و شاعران آئینی کشور در عرصه آگاهی رسانی به مردم خبر داد. قرار است دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بزودی با ورزشکاران هم ملاقات کند و از نفوذ و اعتبار آنان میان جوانان علیه اعتیاد یاری گیرد.
وزیر کشور در سخنانی خطاب به مداحان گفت " شبکه شما باید در حل مشکلات مواد مخدر وارد عمل شود و در حوزه اگاهی بخشی به خانواده ها اقدام کند."
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر آشکارا از ناتوانی تا کنونی دستگاههای مسئول کشور خبر داد و گفت " متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده از سوی نیروی انتظامی ، قوه قضائیه و دستگاههای مرتبط نتوانسته ایم مساله مواد مخدر را مدیریت کرده و دغدغه و نگرانی جامعه را حل کنیم." او اعتراف کرد که با وجود همه هزینه های انسانی و مالی که صرف شده است " ما در کنترل این مساله عقب تر از قاچاقچیان مواد مخدر هستیم."
عبدالرضا رحمانی فضیلتی توضیح داد که قاچاق چیان مواد مخدر را در مرزها به کیلوئی 200 میلیون تومان خریداری می کنند و در داخل کشور تا 500 میلیون می فروشند. او اضافه کرد که چرخه مالی ناشی از فروش مواد مخدر در دنیا هزار میلیارد دلار است که سه میلیارد دلار آن در ایران نصیب قاچاق چیان می شود.
وزیر کشور که امار رسمی تعداد معتادان کشور را یک میلیون سیصد و بیست و پنج هزار نفر قلمداد میکرد در عین حال به نکته اشاره کرد که در گذشته تنها ماده مخدر رایج تریاک بود ، در حالی که اکنون مواد مخدر صنعتی بسیار خطرناک تر به بازار آمده اند.
وزیر کشور در سخنرانی اش خطاب به مداحان "نگاه ضد معتاد " را مانع اصلی کنترل اعتیاد توصیف کرد و گفت که باید نسبت به کمک و حمایت از معتادان داوطلب بهبودی و نیز خانواده معتادانی که هنوز قدم در راه بهبودی نگذاشته اند اقدام کنیم.
آیا براستی تغییر " نگاه ضد معتاد " در امر مبارزه با اعتیاد با یاری گرفتن از سازمان بسیج که همواره یک نیروی ضربتی و شبه نظامی بوده است همخوانی دارد؟
در گفتگوئی با بهروز صمد بیگی روزنامه نگار مسائل اجتماعی در ترکیه این سئوال و نیز پرسش های دیگری در همین زمینه را با وی در میان گذاشته ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید