پژواک جامعه

جنبش اعتراضی علیه نظام آموزشی فرانسه از کجا سرچشمه میگیرد؟

: منتشر شده در

این روزها در فرانسه مخالفت های پر سر و صدائی علیه کارگاههای آموزشی در مدارس براه افتاده و کسانی با فرستادن پیامک های تلفنی از پدران و مادران می خواهند که فرزندانشان را به این کارگاهها نفرستند. چرا که در این کارگاهها به بچه ها "بد آموزی" می شود و به آنها "تئوری انواع" می آموزند و هم جنس گرائی را ترویج می کنند.

تبلیغ بازرگانی

وزارت آموزش فرانسه مدتی است که در مدارس این کشور ماهی یکبار کارگاهی تدارک دیده است با نام "الفبای مساوات " که در آن دانش آموزان دختر و پسر درباره مفهوم تساوی جنسیتی و چرائی جان سختی پدیده تبعیض میان دختر و پسر در جامعه به بحث و گفتگو می پردازند.
باید اضافه کرد که این کارگاهها هنوز عمومیت نیافته اند و بطور آزمایشی در برخی از مناطق کشور به اجرا در آمده اند.
علت برپائی این کارگاهها بر این اعتقاد استوار است که علیرغم تساوی حقوقی کمابیش کاملی که در این کشور وجود دارد، هنوز در نقش اجتماعی و جایگاه ارزشی زنان و مردان در فرانسه تفاوت های معناداری به چشم می خورد و زنان در عمل با تبعیضات متعددی مواجه اندکه از جمله می توان به میزان دستمزد، به تصدی برخی از پست های شغلی و نیز به چگونگی تقسیم عادلانه کارهای خانگی اشاره کرد.
ابداع کنندگان این کارهها معتقدند که نظام آموزشی کشور در عمل تصاویر متفاوتی از زن و مرد در ذهن دختران و پسران می نشاند که دستاورد آن در دوران پس از تحصیل همین تبعیض هاست. ضرورت تشکیل این کارگاهها بقصد مبارزه با عدم تساوی جنسیتی از این دیدگاه بروز کرده است.
با این حال این روزها در فرانسه مخالفت های پر سر و صدائی علیه این کارگاههای آموزشی براه افتاده و کسانی با فرستادن پیامک های تلفنی از پدران و مادران می خواهند که فرزندانشان را به این کارگاهها نفرستند .
این پیامک ها مدعی شده اند که در این کارگاهها به بچه ها بد آموزی می شود و به آنها "تئوری انواع " می آموزند و هم جنس گرائی را ترویج می کنند.
آنچه مسلم است انعکاس رسانه ای این حادثه در روزهای اخیر بسیار وسیع و همه جانبه بوده و چه بسا بزرگنمائی هائی صورت گرفته باشد. با این حال تردید نیست که بخشی از پدر و مادرها تحت تاثیر این پیامک ها از فرستادن بچه های خود به این کارگاهها خودداری کرده اند.
این در حالی است که مقامات وزارت آموزش فرانسه ضمن تکذیب کامل اتهاماتی نظیر آموزش تئوری انواع و یا ترویج همجنس گرائی ، تاکید می کنند که اثر این تبلیغات نیز کم اهمیت بوده است. این وزارتخانه چند روز پیش اعلام کرد که از 4800 مدرسه در سراسر کشور، تنها صد مدرسه دچار اختلال شده و تعدادی از دانش آموزان به کارگاه نیامده اند. دولت هم چنین می کوشد این عملیات را به نیروهای راست افراطی در فرانسه نسبت دهد که بدلیل اعتقادات ایدئولوژیک افراطی با این کارگاهها مخالفت می کنند.
در گفتگوئی با سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس مسائل آموزشی در فرانسه، از او درباره علل نگرانی های خانواده هائی که به این جنبش اعتراضی پیوسته اند پرسیده ایم. در این کارگاهها بطور واقعی چه میگذرد که کسانی را به وحشت انداخته است؟
آیا محو تبعیض های جنسیتی می تواند هویت های زنانه و مردانه را به مخاطره اندازد؟
سعید پیوندی اعتقاد دارد که تغییر قوانین جامعه در جهت تساوی زن و مرد ضرورتاً به معنای تامین این تساوی نیست. چرا که بازنما ها و فرهنگی که از نقش های زن و مرد در جامعه وجود دارد بسیار سخت جان تر از آن هستند که با تدوین این یا آن قانون عوض شوند. به همین دلیل وزارت آموزش فرانسه تصمیم گرفته است که برای بچه ها توضیح دهد که چرا دختر و پسر در مقابل یادگیری علوم مختلف یا بعهده گرفتن مشاغل مختلف تفاوت چندانی با هم ندارند.
سعید پیوندی می گوید ما امروزه با این واقعیت روبرو هستیم که دختر ها و پسرها رشته های درسی یکسانی انتخاب نمی کنند. دختر ها بیشتر به سمت رشته هائی می روند که بعدها در تقسیم موقعیت های مهم اجتماعی، آنها قادر نیستند در جایگاهی برتر و یا حتی مساوی با پسر ها قرار گیرند.
بعقیده پیوندی این کارگاهها قصد دارند جوانان را وادار سازند که درباره نقش هائی که در ذهنشان جا افتاده است باز اندیشی کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید