کتاب‌ها و اندیشه‌ها

کتاب "آنسوی وحشت"، نوشته‌ای در مورد همجنس‌گرایی طبیعی

صدا ۰۸:۲۱

در افغانستان، اعتراف به همجنس گرایی کار ساده‌ای نیست. ولی یکی از افغان‌های ساکن کانادا، نه تنها به همجنس‌گرا بودن اعتراف کرده است بلکه سرگذشت زندگی خود را در یک کتاب زیرعنوان "آنسوی وحشت" نوشته است.

تبلیغ بازرگانی

مهمان امروز جهان کتاب، آقای "حمید ظاهر" است که به گفتۀ خودش یکی از پنج تا شش درصد مردم است که بصورت طبیعی هم جنس‌گرا میباشند. مدت ها همجنس گرایی به عنوان یک انحراف یا نوعی از شیطنت، مردود تلقی میشد و زمانی هم پزشکان آنرا مرض تلقی کرده دنبال راه علاج آن میگشتند، ولی امروز گرایش جنسی به همجنس، در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است و دیگر انحرافی و مرض و یا شیطنت تلقی نمیشود.

البته قابل توجه است که همجنسگرایی، میان انسان‌های بالغ و مسئول، با پدیدۀ «بچه بازی» فرق میکند. آنچه در افغنستان به نام بچه‌بازی یاد میشود جرم است و در هیچ کشور دنیا با موازین اخلاقی سازکاری ندارد. ولی زمانی که شخص بزرگ و مسئول، خودش ادعای داشتن گرایش خاصی را دارد، میخواهد که این خاصیت او به عنوان یک حق شناخته شود؛ این «بچه بازی» نه، بلکه «همجنسگرایی» نامیده میشود.

 

حمید ظاهر
حمید ظاهر

حمید ظاهر- نویسندۀ کتاب "آنسوی وحشت"، هم همجنس گرا است. او در گفتگویی با ما، برای معرفی کتابش میگوید که او تنها زمانی که افغانستان را ترک کرد و به کانادا رفت، به خودش اجازۀ نوشتن این کتاب و پرده برداشتن از این خاصیت خود را داد. تا زمانی که در افغانستان زندگی میکرد، اگرچه گرایشات مخصوص داشت و حالت‌های «دخترانه»، ولی نه در این مورد به کسی چیزی را اعتراف کرده بود و نه هم، جوابی به گرایش خود داده بود.

او میگوید که همجنسگرایی مانند دگرجنسگرایی، یک نوع گرایش جنسی است و او از زمان کودکی با دیگران متفاوت بوده است. در افغانستان هم مانند همه کشورهای دنیا، چیزی در حدود پنج تا شش درصد مردم را اختوا میکند.

بعد از نوشتن کتاب، آقای حمید ظاهر میگوید که عکس العمل‌ها مثبت بود کسی برخورد منفی با او نکرد. ولی واکنش منفی در قالب سکوت دیده میشود و این سکوت، بسیار وسیع تر از واکنش‌های مثبت و علنی مردمان بوده است.

در مورد اینکه آیا گرایش جنسی هرشخص یک حق است یا نیست؟ آقای حمید ظاهر میگوید که باید یک حق باشد و دلیل اینکه به عنوان یک حق شناخته نشده است، دین و مذهب نیست. او میگوید که تبعیض در افغانستان بصورت فطری وجود دارد، چنانچه مردم ما تبعیض‌های قومی و زبانی و دینی دارند، در این ساحه هم دیگر پذیری وجود ندارد.

گفتگو با حمید ظاهر، نویسندۀ کتاب "آنسوی وحشت" را در فایل صوتی بالا گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید