پژواک جامعه

فریبرز رئیس دانا: در جلسه تعیین مزد، چه اشکالی داشت اگر کارگران از جلسه بیرون می‌آمدند؟

: منتشر شده در

فریبرز رئیس دانا، استاد دانشگاه و اقتصاددان در تهران، عقیده دارد کسانی که در عمل در توافق مربوط به حداقل دستمزد سال آینده مشارکت داشته‌اند و اسامی‌شان هم معلوم است، نمایندگان کارگران نیستند.

تبلیغ بازرگانی

سرانجام نیمه شب دیشب، توافق بر سر 17 درصد افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده میان ٣ گروه کارفرمایان، دولت و کارگران به امضا رسید و صبح امروز وزیر کار ضمن تبریک به جامعه کارگری، مصوبه امسال را «استثنائی» توصیف کرد و مدعی شد که این دستمزد جدید باعث «پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است».

وزیر کار، در توضیح چرائی اتخاذ این تصمیم و عدم موافقت با رقم 25 در افزایش دستمزدها- که نمایندگان کارگری حامل آن بودند- توضیح داد که رقم فعلی با در نظر گرفتن «وضعیت صنعت، تولید و خدمات» تعیین شده است.
علی ربیعی، وزیر کار گفت که در بررسی های امسال فاکتور «نظام انگیزشی» را در نظر گرفتیم و در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه خواهیم کرد. او همچنین از شورای عالی کار تقدیر کرد که امسال در موضوع تعیین مزد کارگران «ضد تورمی» عمل کرده است.

در پایان اجلاس امروز شورای عالی کار، محمد رضا بقائیان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار، اظهار نظر کرد که اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاه‌ها نقش داشت و توانستیم «بر خلاف سال‌های گذشته، ماده 41 قانون کار را احیاء کنیم». او البته در این باره هیچ توضیح بیشتری نداد.
وی مدعی شد که «وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه سال 94 لحاظ کرده‌اند.»

این افزایش 17 درصدی به معنای رسمیت یافتن رقم 712,424 تومان بعنوان مزدپایه سال آینده خواهد بود؛ به این ترتیب سایر ستون مزدی نیز 17 درصد افزایش خواهند داشت. علاوه بر این برای سال آینده حق مسکن 40 هزار تومان و پایه سنوات 30 هزار تومان تعیین شد.

باید یادآوری کرد که گروه کارگری شورای عالی کار، در هفته‌های اخیر ضمن شرکت منظم در جلسات شورای عالی کار بارها اعلام کردند که در صورت نپذیرفته شدن پیشنهاد آنها مبنی بر افزایش 25 درصدی مزدپایه از امضای موافقت نامه سه جانبه خودداری خواهند کرد تا جامعه کارگری بتواند از طریق شکایت به قوه قضائیه مطالباتش را پیگیری کند.
هنوز معلوم نیست در این جلسات چه گذشته است که آنها این گونه دست از پیشنهادهای خود کشیده اند.

در گفتگوئی با فریبرز رئیس دانا، استاد دانشگاه و اقتصاددان در تهران، وی ضمن شماتت کارگرانی که «تسلیم» شده‌اند می گوید «چه اشکالی داشت اگر بلند می‌شدند و از جلسه می آمدند بیرون؟»؛ او عقیده دارد کسانی که در عمل در این توافق مشارکت داشته‌اند و اسامی‌شان هم معلوم است نمایندگان کارگران نیستند.
فریبرز رئیس دانا می گوید «حداقل دستمزدی که تصویب شده بین 50 تا 70 درصد، رقمی است که من با محاسبات خود تهیه کرده بودم و باید تعیین می‌شد».
بعقیده رئیس دانا، پایه محاسبه باید در بدترین شرایط یک میلیون تومان می شد؛ در شرایط عادی رقم مطلوب باید یک میلیون و  ٤٠٠ می‌رسید. این رقم باضافه پرداخت‌های دیگر مثل خوارو بار و عائله مندی و سنوات و حمل و نقل ... می‌توانست سقف این نرخ را به نزدیکی‌های خط فقر برساند.

درباره موضع وزیر کار، مبنی بر اینکه در تعیین حداقل دستمزد نظام انگیزشی را مورد نظر داشته است، فریبرز رئیس دانا می گوید «نظام انگیزشی از نظر آنها یعنی این که دستمزدها را پائین نگه دارند تا سودآوری بالاتر برود و انگیزه سرمایه گذاری تقویت شود». او می گوید «آنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد می کنند که در گرو فقر و فلاکت بیشتر کارگران است».

او می پرسد «این چه نوع بالا بردن انگیزه است که سرمایه‌ها باشدت بسیار از کشور خارج می‌شوند؟»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید