پژواک جامعه

مهاجران نفرین شده دریاها، در کرانه‌های اروپا و آسیا سرگردان میان نامرادی و مرگ

صدا ۰۸:۱۲

در گفتگوئی با حسن حسینی جامعه شناس مرکز پژوهش های چند فرهنگی در سوئد، وی درباره پدیده مهاجرت و علل ناکامی اروپا در مقابله با آن اظهار نظر کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه در ماههای اخیر موج عظیم مهاجران قاره افریقا بسوی سواحل اروپا به یکی از داغ ترین خبرهای جهان غرب تبدیل شده است، این روزها خبرهای هولناک جدیدی از وجود هزاران پناهنده "روهینجای بیرمانی" بگوش می رسد که گریزان از فقر و تسویه های قومی و مذهبی در آب های کرانه های بیرمانی، تایلند، مالزی و اندونزی در کشتی های رها شده و سرگردان، مرگ از گرسنگی را انتظار می کشند. سازمان بین المللی مهاجرت با استناد به شواهد رقم هشت هزار قربانی سرگردان در منطقه اسیای جنوب شرقی را مورد تایید قرار داده است.

در حالیکه سازمان ملل از کشورهای منطقه درخواست کرده است که این کشتی شکستگان رها شده را در سواحل خود پناه دهند، جاکارتا و کوالالامپور اعلام کرده اند که با رسانیدن مواد غذائی و کمک های اولیه به کشتی های سرگردان موافقند ولی کسی را به سواحل خود راه نخواهند داد.

این کشتی های حامل پناهجویان روهینجا که از ترس مرگ بیرمانی را ترک کرده اند، اینک در حالی در میان آبها سرگردانند که بگفته سازمان های انساندوستانه مردم نهاد، کشتی های گشت کشورهای منطقه و نیز کشتی های ماهیگیری از کنار آنها می گذرند و فریاد استمداد زنان و کودکان گرسنه را ناشنیده می گیرند.

مسئول یکی از این سازمان های مردم نهاد می گوید که برخی از این کشتی ها اکنون دو ماه است که در دریا سرگردانند و پس از پایان یافتن مواد غذاییشان، خدمه کشتی به یاری قایق های نجات کشتی را ترک کرده و پناهجویان را به حال خود رها کرده اند.

اینک هلیکوپترهای تایلندی برای این کشتی ها بسته های مواد غذائی پرتاب می کنند و ساکنان کشتی برای دست یابی به آنها به دریا می پرند و بسته ها را صید می کنند.

بروایت خبرگزاری فرانسه سرنشینان این کشتی ها تنها بخش کوچکی از هزاران پناهجوئی هستند که در یک منطقه وسیع دریائی سرگردان شده اند. دوهزار نفر از آنها تا کنون در اندونزی و مالزی به ساحل رسیده اند . هفتصد پناهجوی ساکن یک کشتی که مالزی از ورود آنها به سواحل خود اجتناب کرده بود ساعاتی بعد غرق شد و ساکنانش را ماهیگیران محلی نجات دادند.

اگر بنگلادشی ها ی فقیر و بیکار را که در جستجوی نان به کشتی نشسته اند جدا کنیم، باقی پناهجویان عمدتاً "روهینجا" ها هستند که به قبایل مسلمان در بیرمانی تعلق دارند. این اقوام توسط اکثریت بودائی منطقه تحت فشار قرار دارند و حقوق شهروندی آنها بکلی نادیده گرفته می شود.

این در حالی است که سواحل اروپا نیز مورد هجوم جنگ زدگان شمال آفریقا و نیز نفرین شدگان سیاه بخت این قاره فقیر قرار گرفته است.

 کمیسیون اروپا طرحی قانونی تهیه کرده تا برای پذیرش پناهندگان در کشور های عضو سهمیه بندی انجام شود. موضوعی که از هم اکنون مورد مخالفت فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین طرحی برای مقابله با قاچاقچیان انسان دارد که گفته می شود تا ماه آینده گروهی از کشورهای اروپائی توسط کشتی ها و هواپیماهای خود به مقابله با کشتی هائی میروند که قاچاق چیان برای حمل مسافران غیر قانونی از آنها استفاده می کنند.

گفتگو با حسن حسینی، جامعه شناس مرکز پژوهش های چند فرهنگی در سوئد

در گفتگوئی با حسن حسینی جامعه شناس مرکز پژوهش های چند فرهنگی در سوئد، وی درباره پدیده مهاجرت و علل ناکامی اروپا در مقابله با آن اظهار نظر کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید