پژواک جامعه

چگونه گروهی از ایرانیان فرانسه در روستاهای ایلام به کودکان بی سرپرست یاری میرسانند

صدا ۱۳:۰۸

فریبا رضوی توضیح می دهد که انجمن آنها کمک های مالی مورد نیاز خود را در خارج از کشور و از ایرانیان مقیم اروپا جمع آوری می کند و سپس این کمک ها را در ایران صرف یاری به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست روستاهای منطقه ایلام می کند

تبلیغ بازرگانی

انجمن کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، سازمان مردم نهادی است که در فرانسه به ثبت رسیده است. ولی چون اعضایش ایرانی اند، عرصه فعالیت های انساندوستانه سازمان خود را مناطق دور افتاده در ایران انتخاب کرده اند.

در گفتگوئی با فریبا رضوی بنیان گذار این سازمان، وی توضیح می دهد که انجمن آنها کمک های مالی مورد نیاز خود را در خارج از کشور و از ایرانیان مقیم اروپا جمع آوری می کند و سپس این کمک ها را در ایران صرف کمک به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست روستاهای منطقه ایلام می کند.

خانم رضوی تعریف می کند که خود ماهی یک بار به منطقه ایلام میرود و در آنجا به یاری تیمی از زنان تحصیل کرده و داوطلب محلی موضوع سرپرستی این کودکان، تامین مخارج تحصیلی آنها، و در مواردی تهیه خوراک و پوشاک آنان را نیز به انجام میرسانند.

این انجمن مردم نهاد تا کنون هفتاد کودک را تحت سرپرستی خود گرفته و تامین زندگی روزمره آنها، و تحصیل و خوراک و پوشاک آنان را نیز بعهده گرفته است.

بروایت خانم رضوی، انجمن همچنین در مواردی که افراد تحت سرپرستی اشان درچار مشکل سکونت باشند، به یاری اهالی محل و با جمع آوری کمک های مالی دست به ساختن خانه های کوچکی برای اسکان افراد بی خانمان میزند.
بخش دیگری از فعالیت این انجمن کمک به مادران جوانی است که فزندانی تحت سرپرستی خود دارند و در عین حال شانس چندانی در بازار کار ندارند. انجمن تا کنون با ایجاد کارگاههای قالیبافی، خیاطی و پارچه بافی کوشیده است زنانی را در این کارگاهها بکار بگیرد و به آنها برای تهیه مواد اولیه، گرفتن وام های کوچک از بانک، بازار یابی و غیره یاری رساند.

خانم فریبا رضوی تاکید می کند که همه این فعالیت های انساندوستانه بدون کمک ایرانیانی که به این انجمن کمک های مالی می کنند میسر نیست. او توصیه می کند که برای اشنائی با فعالیت های انجمن به فیس بوک آنها مراجعه کنند . آدرس انجمن در فیس بوک چنین است :

Education Far Away
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید