دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

حق زندگی کودکان کار ، با محرومیت از تحصیل دوبار لگد مال می شود !

صدا ۰۹:۵۹
توسط : بیژن برهمندی

در گفتگوئی با یکی از فغالان مدنی در عرصه حقوق کودکان کار ، خانم میترا امام در تهران ، وی از عملکرد خوب مدارس "صبح رویش " حرف می زند، ولی تعداد ناچیز آنها را یاد آوری می کند. وی می گوید تا آنجا که من خبر دارم تنها دو مدرسه صبح رویش در تهران دایر شده است.

تبلیغ بازرگانی

اخیراً مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران – اسفندیار چهاربند- طی سخنانی از تاسیس مدارسی بنام " صبح رویش " بقصد تحصیل کودکان کار خبر داد .
این در حالی است که فعالان جامعه مدنی در عرصه حقوق کودکان کار و خیابان ، از کمبود جدی و فوری مدارس مخصوص کودکان کار گله دارند.
همین دو هفته قبل در میز گردی که خبرگزاری ایسنا به همین موضوع اختصاص داده بود، مسئولان انجمن حمایت از حقوق کودک ، از جمله خانم ها شیوا دولت آبادی و طاهره پژوهش از بسته شدن دو مدرسه مخصوص کودکان کار توسط آموزش و پرورش خبردادند .
آنها در این میز گرد یادآوری کردند که طرحی به منطقه 12 آموزش و پرورش ارسال کرده اند تا یکی از مدارس خود را در ساعات بین هفت و نیم صبح تا نه و نیم ، در اختیار کودکان بارکش بازار تهران بگذارد تا پیش از شروع کار لااقل دو ساعت به سوادآموزی بپردازند. تا کنون با این طرح پیشنهادی موافت نشده است.
بعقیده فعالان حقوق کودک میزان کودکان کار ی که از تحصیل محروم هستند آنچنان زیاد است که همه سازمان های مردم نهاد مجبور شده اند تعدادی از این کودکان را در مدارسی که خود بر پا می کنند ثبت نام کنند . برای مثال می توان به سخنان خانم طاهره پژوهش نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد که می گوید تنها انجمن حمایت از حقوق کودکان در دو منطقه از پایتخت ، یکی در ناصر خسرو و دیگری در شوش حدود دویست دانش آموز را ثبت نام کرده اند. او می گوید " به علت اینکه ما توان و امکانات لازم را نداریم نتوانستیم از بسیاری از این افراد ثبت نام کنیم. زیرا تعداد افرادی که می خواستند به این مدارس بیایند بسیار بیشتر از این بود."
این در حالی است که حتی دو مدرسه ای را هم که سال گذشته آموزش و پرورش به کودکان کار اختصاص داد امسال تعطیل کرده اند. بعقیده او این مدارس " کار خوبی ارائه می دهند و مخصوصاً از قسمت دخترانه آن خیلی استقبال شده است . ولی با توجه به انبوه کودکان کار، مسلماً کافی نیست."
در یک گفتگو با میترا امام فعال مدنی در عرصه کودکان کار ، خانم امام عقیده دارد که فقر اقتصادی منشاء اصلی این نابسامانی اجتماعی است. علتی که باعث می شود کودک برای کاریابی به خیابان بیاید یا در کارگاهها مشغول کار شود، فقر اقتصادی است. او از کودکانی یاد می کند که چند سالی هم به مدرسه رفته اند و سپس فقر اقتصادی آنان را به سوی بازار کار کشانیده است.
میترا امام از طرح جدیدی خبر می دهد که "آئین نامه حمایت از کودکان کار " نام دارد و مدت کوتاهی است که در یک اطاق فکر در وزارت کار بررسی و تدوین شده است. او می گوید این طرح قرار است پدیده کودکان کار را بطور همه جانبه ببیند . یعنی وظعیت خانوادگی ، بهداشتی و تحصیلی کودکان را در مجموع مورد بررسی قرار دهد.
به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.