پژواک جامعه

وعده‌ها و اقدامات حسن روحانی برای زنان

صدا ۰۹:۳۴

 روز شنبه ۳۰ اردیبهشت نام حسن روحانی بار دیگر از صندوق‌های رای درآمد تا چهار سال دیگر، او در خیابان پاستور بر صندلی ریاست دولت بماند. حسن روحانی در حالی بیش از ۲۲ میلیون رای با خود دارد که تقریبا نیمی از این آراء، متعلق به زنان است.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به وزنان وعده ایجاد عدالت در اجتماع، میان آنان با مردان را داده بود. این درحالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را با برابری جنسیتی نشان داده است.
زنان در این دوره از انتخابات چه انتظاراتی داشتند؟
طی چهار سال گذشته چه میزان از توقعات فعالان زن در حوزه حقوق زنان برآورده شده است؟
آیا حسن روحانی توانست آنچنان که وعده داده بود با تفکیک جنسیتی مبارزه کند؟ برای زنان و مردان فرصت‌های برابر ایجاد کند؟ جایگاه زنان را در حوزه اشتغال تقویت کند؟ وزارت امور بانوان و زنان را در دولت تدبیر و امید تشکیل دهد و شرایط بیمه‌شدن زنان خانه‌دار را فراهم کند؟
در برنامه این هفته پژواک جامعه به وعده‌های حسن روحانی در دو دوره انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و همچنین اقدامات او در دولت گذشته در حوزه حقوق زنان پرداخته‌ایم:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید