پژواک جامعه

مصادیق قانونی کودک آزاری در ایران

صدا ۱۲:۵۴
مصادیق قانونی کودک آزاری در ایران
مصادیق قانونی کودک آزاری در ایران http://keyarash-bakhshi.blogspot.fr
تبلیغ بازرگانی

به تازگی سمیناری در ایران درباره کودک آزاری برگزار شده که پرده از حقایق تلخی از این نوع خشونت در ایران برمی دارد. 

امری که هرچند در مناطق حاشیه نشین ایران و هرجای جهان بیشتر رخ می دهد، اما به طور کلی امری نادر در دیگر طبقات اجتماعی امر نادری نیست. 

در برنامه پژواک جامعه این هفته به مصادیق قانونی کودک آزاری در ایران می‌پردازیم.

برای شنیدن این برنامه روی فلش بالا کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید