پژواک جامعه

از آمریکا تا ایران: چگونه با کمک موهای خود مبارزه کنیم

صدا ۰۹:۲۰
زنان طرفدار جنبش "ناپی"
زنان طرفدار جنبش "ناپی" madmoizelle.com
تبلیغ بازرگانی

هرچند در ایران داشتن یا نداشتن حجاب طی سال‌های گذشته شیوه‌ای برای مبارزه بوده، اما در نقاط دیگر جهان نیز جز این روش، نحوه آراستن مو و شکل نمایش آن، راهی برای شکستن برخی تابوهاست.
در واقع به جز داشتن یا نداشتن حجاب، شیوه آراستن مو نیز در نقاط مختلف جهان، به نوعی سلاح برای سرپیچی سیاسی- اجتماعی تبدیل شده است.

علیرغم شعارهای فراوان درباره تساوی زنان و مردان، تساوی انسان‌ها، برابری سفید پوستان و سیاه پوستان، حتی در جوامع پیشرفته نیز زنان بسیاری همچنان مجبورند برای شکستن تابوهای پنهان جامعه علیه خود، مبارزه کنند.

برای شنیدن این مجله رادیویی روی پیکانک بالا بروید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید