افغانستان

جانشینی استاد ربانی

صلاح الدین ربانی
صلاح الدین ربانی

صلاح الدین ربانی فرزند برهان الدین ربانی، برای مدت دو ماه، بجای پدرش سرپرستی جمعیت اسلامی افغانستان را بعهده گرفت و قرار است در آیندۀ نزدیک، کنگرۀ جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شود و شخصی را بجای استاد ربانی برای رهبری این تنظیم انتخاب کند.

تبلیغ بازرگانی

بعد از گفتگو های داخلی، در مورد انتخاب جانشین استاد ربانی به عنوان رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، بالاخره طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، محمد نسیم فقیری، رئیس دارالانشای جمعیت اسلامی اعلام کرد که صلاح الدین ربانی، برای مدت دو ماه سرپرستی جمعیت را برعهده خواهد داشت. اگرچه انتخاب صلاح الدین ربانی، بعنوان سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان، یک انتخاب موقتی است، ولی  به نظر می آید که با گذشت زمان، نسلی  جایش را به نسل جدید داده باشد.

درین مورد گفتگویی داریم با مهدیزاده کابلی، نویسنده و محقق.

آقای مهدیزاده کابلی بعد از ابراز امیدواری در مورد اینکه نسل جدیدی روی کار بیاید، میگوید که صلاح الدین ربانی در کشورهای متعدد تحصیلات عالی داشته است و این میتواند نمایانگر یک دید باز باشد. ولی در مورد جمعیت اسلامی افغانستان اضافه میکند که این جریان با یک آرامان گرایی اسلامی بوجود آمد و هدفش ایجاد حکومت اسلامی بود. و این گرایش و گرایشات اسلامی دیگر افغانستان هنوز هم به دید مدرن غربی، که جدایی دین از سیاست است، نرسیده اند. هنوز هم بسیاری از گرایشات اسلامی، ادعا دارند که دین از سیاست جدا نیست و باید ادارۀ جامعه به این ترتیب ادامه پیدا کند و سنت رسول الله، که در هزار و چار صد سال پیش تطبیق شده، امروز دوباره تطبیق شود. درحالیکه جهان امروز اقتضای این را ندارد که سیاست، توام با دین، حکمروایی بکند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید