جایزه سالانه بنیاد ملی دموکراسی به جنبش سبز

بنیاد ملی دموکراسی، جایزه سالانه دموکراسی را به جنبش سبز ایران اهدا کرده است. در این مراسم، این بنیاد سیمین بهبهانی را بعنوان نماد جنبش مردم ایران بر گزیده و بطور غیابی از وی تجلیل کرد.

تبلیغ بازرگانی

بنیاد ملی دموکراسی جایزه سالانه دموکراسی را به جنبش سبز ایران اهدا کرده است.

در این مراسم، این بنیاد سیمین بهبهانی را بعنوان نماد جنبش مردم ایران بر گزیده و بطور غیابی از وی تجلیل کرد.

"بنیاد ملی دموکراسی" که یک بنیاد غیر انتفاعی در واشنگتن است، در سه دهه پیش بنیان گزارده شده است. اهداف این بنیاد استقرار بنیادهای دموکراسی، نظام مطبوعات آزاد،گسترش احزاب سیاسی، اتحادیه ها و دانشگاه ها وپرورش فرهنگ در جوامع میباشد.

این مراسم در ساختمان "ری برن" کنگره آمریکا و با حضور بسیاری از فعالان حقوق بشر بر گزار گردید.

سامانتا پاور یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نمایندگی از سوی وی در این مراسم شرکت نمود..در این مراسم سامانتا پاور طی سخنانی قدرت حاکم بر ایران را دروغ پرداز خطاب کرده و پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را قرائت کرد.

باراک اوباما در پیام خود شجاعت مردم ایران را ستوده و آنرا الگوئی برای همه مردمانی دانست که خواهان استقرار دموکراسی و عدالت در سرزمین هایشان هستند.وی در پیام خود همچنین گفته است که این شجاعت مردم ایران در مبارزه برای دموکراسی ما را وادار میسازد تا در کنار آنان قرار بگیریم.

در باره این موضوع با هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی و رئیس شورای آمریکائیان و ایرانیان گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم که آیا شاهد یک چرخش در سیاست آمریکا نسبت به ایران هستیم؟

هوشنگ امیر احمدی تأیید میکند که چرخشی در سیاست آمریکا نسبت به ایران روی داده است. اما این چرخش را تاکتیکی میداند. وی آنرا بیشتر ناشی از ناچاری و یأس آمریکا میداند تا چرخشی مبتنی بر سیاست و دور اندیشی سیاسی.

هوشنگ امیر احمدی اهدای جایزه بنیاد ملی برای دموکراسی به جنبش سبز وحمایت آمریکا از جنبش مردم ایران را به نوعی دخالت در امور داخلی ایران میداند. وی اعتقاد دارد که این خط مشی جدید آمریکا یک اشتباه سیاسی بزرگ است. وی معتقد است که هرچه بیشتر آمریکا از هر جنبشی در ایران حمایت کند، بهمان اندازه آن جنبش خرابتر و ضعیف ترخواهد شد. هوشنگ امیراحمدی میگوید که بنابراین این چرخش سیاسی آمریکا هیچ تأثیر مثبتی بر روی جنبش مردم ایران نخواهد داشت. اما تأثیر منفی آن درآمریکا کاملاً مشهود است. اگر در زمینه سیاست خارجی نسبت به ایران آمریکا تا کنون فرصت هایی وجود داشته ، با این چرخش تمامی این فرصت ها از دست خواهند رفت.

گفتگو با هوشنگ امیراحمدی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید