خبر کوتاه

جایزه "من بوکر" به یک نویسنده اهل جامائیکا رسید

مارلون جیمز، نویسنده اهل جامائیکا برای نوشتن کتاب "تاریخ مختصر هفت قتل" جایزه "من بوکر" را دریافت کرد. 

تبلیغ بازرگانی

موضوع این کتاب قتل باب مارلی خواننده مشهور جامائیکایی در سال ۱۹۷۶ است.
این نخستین بار است که یک نویسنده جامائیکایی موفق به دریافت این جایزه می‌شود.
جایزه "من بوکر" ۵۰ هزار پوند ارزش دارد و مارلون جیمز، در هنگام دریافت، آن را به پدرش تقدیم کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید