جوایز نوبل

جایزۀ نوبل فیزیک ۲۰۱۵ به یک ژاپنی و یک کانادایی داده شد

برندگان نوبل فیزیک 2015: آرتور مک دونالد و تاکاآکی کاجیتا
برندگان نوبل فیزیک 2015: آرتور مک دونالد و تاکاآکی کاجیتا

جایزۀ نوبل فیزیک ۲۰۱۵ به اشتراک به تاکاآکی کاجیتا از ژاپن و آرتور مک‌دونالد از کانادا داده شد. این دو به خاطر کشف نوسانات «نوترینو» ها جایزۀ نوبل را برنده شدند. کشف این نوسانات، ثابت می‌کند که ذرات موسوم به «نوترینو» دارای جرم هستند.

تبلیغ بازرگانی

نوترینو یکی از ذرات بنیادی است که فرض وجود آن برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ توسط ولفگانگ پائولی مطرح شد. سپس در سال ۱۹۵۶، وجود آن از طریق آزمایش و تجربه ثابت شد.

خصوصیات فیزیکی ذرات بنیادی هنوز تا حد زیادی ناشناخته است.

هیئت داوران نوبل اعلام کرد که «کشفیات تاکاآکی کاجیتا و آرتور مک‌دونالد که اهمیت زیاد دارد و یک کشف تاریخی محسوب می‌شود، ثابت می‌کند که ذرات نوترینو به طور قطع دارای جرم هستند، ولو بسیار اندک»...

نوترینو به دلیل فقدان بار الکتریکی و "خنثی" بودنش به دشواری قابل تشخیص است.
این ذرات، هنگامی که تقریباً به سرعت نور در فضا منتشر می‌شوند، نوساناتی از خود نشان می‌دهند که توسط دو دانشمند ژاپنی و کانادایی کشف شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید