زبان فرانسه

جایگاه زبان فرانسه در جهان و اجلاس "فرانکوفونی"

پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو "سازمان جهانی فرانکوفونی" (فرانسه زبانی) روزهای ٢٩ و ٣٠ نوامبر در شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار می‌شود. سران این کشورها گرد می‌آیند تا راه‌های گسترش زبان فرانسه در جهان، موضوع عضویت کشورهای بیشتر و بالاخره انتخاب دبیرکل جدید سازمان را بررسی کنند.

تبلیغ بازرگانی

 

"سازمان جهانی فرانکوفونی" هم اکنون دارای ٧٧ عضو است اما احتمالاً کشورهای دیگری نیز به آن خواهند پیوست.

کلمۀ "فرانکوفونی" (فرانسه‌زبانی) به معنای مجموع آدم‌ها و کشورهایی که به زبان فرانسه تکلم‌ می‌کنند، برای نخستین بار در سال ١٨٨٠ توسط یک جغرافی‌دان فرانسوی به کار برده شد. در سال ٢٠١۴ تعداد فرانسه‌زبانان دنیا ٢٧۴ میلیون نفر برآورد شده است.
دبیرکلی سازمان جهانی "فرانکوفونی" را تاکنون عبدو ضیوف، رئیس جمهور پیشین سنگال به عهده داشت. اینک جانشین او باید انتخاب شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید