ایران

جدال آیت الله خامنه ای و جریان نظامی-امنیتی حامی رحیم مشایی

به گمان مجید محمدی شکاف اصلی در میان جریان های نظامی و امنیتی قدرت اسلامی ایران صورت گرفته و آنها را به دو گرایش رقیب پشتیبان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. مجید محمدی معتقد است که گرایش حامی محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مواضع کلیدی خود را از دست نداده و حذف آن از سوی آیت الله خامنه ای و پشتیبانانش به هیچ وجه آسان نیست.

تبلیغ بازرگانی

تنشی که میان رهبر و رییس جمهوری اسلامی ایران بر سر عزل یا استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات علنی شد به حملات منظم طرفداران آیت الله خامنه ای علیه اسفندیار رحیم مشایی ختم شده است : امام جمعۀ مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله علم الهدی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد را "بیّن الغی" یا منحرف آشکار توصیف کرده و آیت الله مصباح یزدی که از طرفداران پر و پا قرص محمود احمدی نژاد بود حالا رییس دفتر وی را فراماسون و ضداسلام می نامد، در حالی که حسین شریعتمداری، نمایندۀ آیت الله خامنه ای در روزنامۀ کیهان، مدعی است که اسفندیار رحیم مشایی سخت بر رفتارهای محمود احمدی نژاد تاثیر می گذارد. قراین می گویند که مناسبات یا "دعوای قدرت" تنها به شخص اسفندیار رحیم مشایی و رهبر جمهوری اسلامی و طیف حامی وی خلاصه نمی شود، بلکه لایه های پنهان رقبای باصطلاح "قَدر" در درون قدرت اسلامی را دربرمی گیرد. پرسش این است که اسفندیار رحیم مشایی نمایندۀ کدام گرایش رقیب در قدرت اسلامی است و در مقابله با این گرایش از دست آیت الله خامنه ای چه کاری ساخته

مجید محمدی

است.
در پاسخ به این پرسش، مجید محمدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا، از جمله گفته است : شکاف اصلی در میان جریان های نظامی و امنیتی قدرت اسلامی ایران صورت گرفته و آنها را به دو گرایش رقیب پشتیبان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. مجید محمدی معتقد است که گرایش حامی محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مواضع کلیدی خود را از دست نداده و حذف آن از سوی آیت الله خامنه ای و پشتیبانانش به هیچ وجه آسان نیست. جدال این دو طیف بخشی از فرادستی نیروهای نظامی در قدرت است که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شتاب و اوجی بی سابقه گرفت. از نظر جریان نظامی-امنیتی که اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را پشتیبانی می کند دورۀ سلطۀ روحانیت در قدرت به پایان رسیده است و راهی جز واگذاری کامل قدرت به نیروهای نظامی امنیتی باقی نمانده است...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید