ایران/میراث فرهنگی

استقبال از منشور کوروش در کالیفرنیا

منشور کوروش که در چند کشور به نمایش گذاشته شده بود، امسال به آمریکا و مقر سازمان ملل و دیگر شهرهای این کشور رسید و مورد استقبال  شهروندان  آمریکا قرار گرفت. این اثر مهم تاریخی اینک به لس آنجلس رسیده و قرار است که در موزۀ پل گتی به نمایش عمومی گذاشته شود. 

تبلیغ بازرگانی

منشور کورش که یکی از آثار مهم میراث فرهنگی ایران و جهان است، روز نوزهم اسفند ماه سال گذشته، نهم ماه مارس 2013 به واشنگتن رسید ودراین شهربه نمایش درآمد.
منشور کورش شامل مجموعه ای ازفرامین کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که حدود 2500 سال پیش  صادرشده است. منشور یا استوانۀ کوروش  به علت قدمت و توجه موکد به حقوق مردم  ازاقوام و مذاهب مختلف، "لوح حقوق بشرکوروش" نیز نام گرفته است.

منشور کوروش به شکل استوانه ای از گل پخته، به طول بیست وسه سانتیمتر  و قطر یازده سانتیمتراست. دراین سطح نسبتاً کوچک فرمان های کوروش در40 سطر به خط و زبان میخی نوبابلی نوشته شده  که طی قرن گذشته به بیشترزبان های زنده جهان ترجمه شده است.

با توافق موزه لندن که مالک اثر محسوب می شود،  قرارشد که لوح کورش در پنج ایالت آمریکا به نمایش درآید.
لوح کورش درمرحله سوم سفر خود در آمریکا از واشنگتن و سپس هوستون تکزاس عازم نیویورک، شهر میزبان سازمان ملل متحد شد و در موزه معروف "متروپولیتن" به نمایش درآمد.

استوانۀ کورش درمرحله چهارم سفرخود در موزه هنرهای آسیائی به معرض دید عمومی نهاده شد.
و بالاخره اینک به کالیفرنیا محل اسکان بیشترین مهاجران ایرانی  رسیده و قرار است نه روزدیگر، دهم مهرماه، در موزه پل گتی  شهر لس آنجلس به نمایش عمومی درآید.

به مناسبت ورود منشورکوروش به لوس آنجلس،  ایرانیان و درراس آن "فدراسیون یهودیان ایرانی " روز یک شنبه 22 سپتامبرمجلس بزرگداشتی برپا کردند که با استقبال بسیار زیاد مواجه شد.

خانم الهام یعقوبی، یکی از مسئولان برگزاری این مراسم در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه  در آغاز، در باره تاریخ ورود و نمایش منشورکوروش توضیحاتی داده است...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید