ایران

جشن چهارشنبه سوری تحت محافظت گسترده

چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری

جشن چهارشنبه سوری امروز در حالی آغاز می شود که پیش از آن شماری از مقامات ایران این مراسم را محکوم کردند. در صدر انها آیت اله خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که گفت این جشن هیچ مبنای دینی ندارد و یک جشن آتش پرستی است.

تبلیغ بازرگانی

در عین حال خبر ها حاکی از این دارند که نیروهای نظامی و انتظامی به شکلی گسترده و سازمان یافته در شماری از میادین و خیابانهای شهر های بزرگ حضوری پر رنگ دارند.

از سعید مدنی، پژوهش گر مسائل اجتماعی پرسیدم اوضاع شهر چگونه است و آیا مردم به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، علیرغم واکنشهائی که از آنها یاد شد، پرداخته اند ؟

سعید مدنی در آغاز به دو جریانی اشاره کرد که از آغاز جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر، یکی در تلاش به از میان برداشتن جشن های ایرانی و دیگری در پاسداری از آنها، عمل کرده اند . او می گوید گرچه مردم طی این سالها هرگز از برگزاری مراسمی چون نوروز و چهارشنبه سوری که به هویت ایرانی آنها مربوط می شود

سعید مدنی، پژوهش گر مسائل اجتماعی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید