ایران

جشن چهارشنبه سوری تحت محافظت گسترده

چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری
متن توسط : شهلا رستمی
۸ دقیقه

جشن چهارشنبه سوری امروز در حالی آغاز می شود که پیش از آن شماری از مقامات ایران این مراسم را محکوم کردند. در صدر انها آیت اله خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که گفت این جشن هیچ مبنای دینی ندارد و یک جشن آتش پرستی است.

تبلیغ بازرگانی

در عین حال خبر ها حاکی از این دارند که نیروهای نظامی و انتظامی به شکلی گسترده و سازمان یافته در شماری از میادین و خیابانهای شهر های بزرگ حضوری پر رنگ دارند.

از سعید مدنی، پژوهش گر مسائل اجتماعی پرسیدم اوضاع شهر چگونه است و آیا مردم به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، علیرغم واکنشهائی که از آنها یاد شد، پرداخته اند ؟

سعید مدنی در آغاز به دو جریانی اشاره کرد که از آغاز جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر، یکی در تلاش به از میان برداشتن جشن های ایرانی و دیگری در پاسداری از آنها، عمل کرده اند . او می گوید گرچه مردم طی این سالها هرگز از برگزاری مراسمی چون نوروز و چهارشنبه سوری که به هویت ایرانی آنها مربوط می شود

سعید مدنی، پژوهش گر مسائل اجتماعی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید