ایران

جعفر پناهی: ایران را ترک نخواهم کرد

DR

جعفر پناهی می خواهد که در بارۀ وضعیت او بگویند، بنویسند و شهادت دهند، چرا که این، یکی از شرایط بقای اوست. از نظر این سینماگر وضعیتی دشوار تر از وضعیت کنونی برای او متصور نیست چرا که "سکوت به مثابه مرگ است."خبرگزاری فرانسه نیز بر این نکته انگشت می گذارد که جعفر پناهی تأکید کرده است که سخنان او باید برغم تندی و شدت لحن آن، منعکس شود.

تبلیغ بازرگانی

جعفر پناهی، سینماگر ایرانی که از سوی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران به شش سال زندان و بیست سال ممنوعیت از فعالیت های سینمائی محکوم شده است، در گفتگوئی که در دو نشریۀ فرانسوی "لا رگل دو ژو"* و لیبراسیون منتشر شده است تأکید کرد که جای او در ایران است و به هیچ وجه کشور را ترک نخواهد کرد.
جعفر پناهی در این مصاحبه گفت اطمینان دارد که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران مانع عزیمت او از ایران نخواهند شد ولی او چنین کاری را نخواهد کرد و در ایران خواهد ماند.
سینماگر ایرانی در دیدار و گفتگو با "ژان- لوئی مارتینلی"*، مدیر تئاتری در "نانتر"*، شهری در حومۀ پاریس، که به تهران سفر کرده است گفت در بد ترین شرایط ممکن به سر می برد و هر لحظه ممکن ست که مأموران به سراغش بروند و او را به زندان بیاندازند.
جعفر پناهی افزود مطمئناً می تواند از کشور خارج شود و به باور او هدف از در منزل تحت نظر بودنش نیز برخورداری از این امکان است اما او در مقام یک سینماگر "می خواهد و باید که در بارۀ ایران و ایرانیانی که طرز فکرشان را می شناسد فیلم بسازد."
جعفر پناهی در توضیح کار سینمائی خود بر این نکته تأکید کرد که "او فیلم سیاسی نمی سازد بلکه فیلم هائی می سازد که از مسائل اجتماعی در آن سخن در میان است."
این سینماگرایرانی در دنبالۀ مصاحبه با "ژان- لوئی مارتینلی" گفت چه بخواهد و چه نخواهد در حال حاضر به یک "نماد" تبدیل شده است و در صورت ترک ایران تمامی معنای کار او از دست خواهد رفت و او با این کار کلیۀ کسانی را که در ایران برای "تغییر" مبارزه می کنند با سردر گمی رو به رو خواهد کرد.
  پناهی می خواهد که در بارۀ وضعیت او بگویند، بنویسند و شهادت دهند، چرا که این، یکی از شرایط بقای اوست. از نظر این سینماگر وضعیتی دشوار تر از وضعیت کنونی برای او متصور نیست چرا که "سکوت به مثابه مرگ است."
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این مصاحبه اختصاص داده است بر این نکته انگشت می گذارد که جعفر پناهی تأکید کرده است که سخنان او برغم تندی و شدت لحن آن، به گونه ای کامل در نشریۀ "لا رگل دو ژو"، نشریه ای که ادارۀ آن را "برنار هانری لوی"، فیلسوف فرانسوی به عهده دارد، منعکس شود.
جعفر پناهی در بخش دیگری از این مصاحبه به انگیزۀ بازداشت و چگونگی محکومیت خود پرداخته و یادآور می شود که او را "به خاطر حرف هایش و و نیز تماس هایش با افرادی که مخالف رژیم بوده اند دستگیر و محکوم کرده اند و به همین دلیل نیز او را خطرناک تلقی می کنند."
*La Règle du Jeu

*Jean- Louis Martinelli

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید