روزنامه های امروز فرانسه

جلوگیری از تجزیۀ اوکراین

@fotolia

روزنامه های امروز فرانسه، با برگشت به سقوط حکومت اوکراین و پیروزی انقلاب، امروز از اهالی جنوب و شرق این حرکت میگویند و از اینکه آنان با این انقلاب مخالف هستند و انقلابیان «کیف» را «باندروفتسی» میگویند و خواهان جدایی از آنان هستند. بعد از انقلاب، امروز کلمۀ کلیدی، در روزنامه های فرانسه، تجزیه، یا بهتر بگوییم، جلوگیری از تجزیۀ اوکراین است.

تبلیغ بازرگانی

لوموند، ورق اول خود را پاره کرده است و نصف آن نیست. و تیتر بزرگ صفحۀ اول که هم در این نصف ورق و هم در ورق بعدی چاپ شده است، مخالفت اروپا، با تجزیۀ اوکراین است و تیتر بعدی، موج شوک انقلاب اوکراین.

لیبراسیون، تیتر بزرگ و چهار صفحۀ بعدی خود را به تنش میان سبزهای فرانسه و  سوسیالیست ها، که در کنار همدیگر در حکومت حضور دارند، اختصاص داده است، ولی متعاقب آن، بحث اوکراین و انقلاب اوکراین مطرح است و اینکه شرقی های این کشور، با این انقلاب مخالف هستند.

همچنان در لیبراسیون گزارشات مفصلی در مورد افریقای مرکزی آمده است، افریقای مرکزی، جاییکه به نظر میاید نیروهای نظامی فرانسه، برای مدت طولانی مستقر شده اند، جاییکه مسلمانان و مسیحیان در برابر هم قرار گرفته اند، و به گفتۀ سازمان عفو بین الملل، خطر تداوم جنگ قومی و قتل عام وجود دارد.

 شهر «دونتسک» در شرق اوکراین، بر علیه «باندروفستی» های کیف، قد علم میکند. زیر این عنوان در لیبراسیون آمده است که اهالی شهر رئیس جمهور سابق، برای دفاع از شهر خود، خود را به شکل نظامی سازماندهی کرده اند. یکی از اهالی این شهر به گزارشگر لیبراسیون میگوید که او برای دفاع از مجسمۀ لنین آمده است. بعد از آن با لحن جدی تر اضافه میکند که او آمده است تا از شهر خود، یعنی شهر دونتسک، شهری که رئیس جمهور واژگون شده، از آنجا نشئت گرفته بود و شهری که روس زبان، روسی تبار و وفادار به اتحاد با روسیه است، دفاع کند. از شهر خود در برابر افراطی های غرب اوکراین، که دست به سلاح برده ند، دفاع کند.

آنان زمانیکه از اوکرایینی های غرب و انقلاب آنان صحبت میکنند، تنها از اصطلاح باندروتسی استفاده میکنند، که علاوه بر نزدیکی آن با کلمۀ باند، بر میگردد به یکی از شخصیت های اواسط قرن بیست اوکرایینی، به نام ستفان باندرا، رهبر جنبش ملی گرای اوکرایین، که در غرب این کشور به عنوان قهرمان ملی  در شرق به عنوان وابسته به فاشیست ها شناخته شده بود.

و اما لوموند نوشته است که بعد از سقوط یانوکوویچ، انتخابات ریاست جمهوری برای 25 ماه می در نظر گرفته شده است. عنوان دیگر لوموند این است که غربی ها از پوتین میخواهند که به مرز های این کشور درحال ورشکستن، احترام بگذارد، و بالاخره موضوع دیگر، تشویش رئیس جمهور موقتی جدید اوکراین است که از زبان او در روزنامۀ لوموند آمده است که «اوکراین، در لبۀ پرتگاه قرار دارد.»

در لوموند میخوانیم که بر هیچکسی پوشیده نماند این که در این روزها، مسابقات زمستانی المپیک سوچی، که محل افتخار آفرین برای درخشش جهانی روسیه بود، همزمان با سقوط رژیم یانوکوویچ، که روسیه از آن بیشتر از یک متحد پشتیبانی میکرد صورت گرفت. سقوط اوکراین، یک شکست برای روسیه است.

این انقلاب به گفتۀ لوموند میتواند روی کشور های دیگری که نزدیک به روسیه هستند، یا کشورهای اتحاد سابق جماهیر شوروی هم اثر داشته باشد.

***

 در صفحۀ اول لوموند هم نوشتۀ کوچکی در مورد اختلاف میان ایرو، نخست وزیر فرانسه، و سبز های این کشور آمده است. ولی برای بررسی این موضوع بر میگردم به لیبراسیون، که چند صفحه را به این موضوع اختصاص داده است.

لیبراسیون مینویسد که به جدایی میان سبز ها و سوسیالیست ها، یک قانون مانده است. سبز ها یا اکولوژیست ها، یا به فارسی محیط زیستی های فرانسه، مخالف بسیاری از مسایل صنعتی و تصامیم سیاسی در این مسایل هستند. یکی از آن استخراج گاز سیست است، که اگرچه حکومت فرانسه هم آن را به عقب انداخته و جلو پیشرفت امور آنرا گرفته است، ولی اکولوژیست ها بسیار بیشتر مخالف هستند

اخرین مورد اختلاف میان سوسیالیست های حکومت و اکولوژسیت ها، در مورد تظاهرات اهالی نانت، در مخالفت با ایجاد یک فرودگاه بزرگ در این شهر بود.

تظاهراتی که به این منظور برگزار شده بود، به خشونت کشید و باعث تخریبات زیادی در شهر شد. همه مسئولین سیاسی این تخریبات را محکوم کردند ولی یکی از وزرای اکولوژیست، که قبل از این تظاهرات و خشونت های آن صحبت کرده بود، از تظاهرکنندگان پشتیبانی کرده بود. به خشونت کشیده شدن آن، باعث شد که بسیاری از مسئولین انتظار این را داشته باشند، که آن وزیر دوباره در این مورد صحبت کند، و خشونت ها را محکوم کند. این زمینه ای بود برای تنش میان این دو جناح حکومت فرانسه، که در عین زمانیکه بسیار با هم نزدیک هستند، ریشه ها و ارزش های اجتماعی متفاوت دارند

در لیبراسیون نوشته مفصلی هم در مورد افریقای مرکزی آمده است که در آنجا به نظر میاید عساکر فرانسوی بیشتر از موعد پیش بینی شده حضور خواهند داشت. در افریقای مرکزی جنگ ها حالت مذهبی پیدا کرده و مسیحیان مسلمانان در برابر همدیگر میجنگند. از سازمان ملل تا کشورهای اروپایی همه در این فکر هستند که چگونه میشود، از قتل عام مردمان توسط همدیگر جلوگیری کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید