ایران

جلوگیری بیشتر از انتشار امواج الکترومغناطیسی وظیفه دولت‌هاست

سازمان بین المللی مخابرات (آی. تی. یو)، وابسته به سازمان ملل
سازمان بین المللی مخابرات (آی. تی. یو)، وابسته به سازمان ملل

سازمان بین المللی مخابرات (آی. تی. یو)، وابسته به سازمان ملل، در پایان کنفرانس اخیر خود، که در شهر بوسان در کره جنوبی، از روز ۲٠ اکتبر تا ۷ نوامبر، تشکیل شد، قطعنامه هشدارآمیزی را تصویب کرد که برای دولت‌های عضو این سازمان وظایفی را در زمینه حفاظت از سلامت شهروندان در برابر امواج الکترومغناطیسی، که شامل پارازیت‌های ماهواره‌ای هم می‌شود، تعیین می کند.

تبلیغ بازرگانی

این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که طی ماه های گذشته موضوع ارسال پارازیت روی شبکه های ماهواره ای، و نقش آن در به خطر انداختن سلامت شهروندان ایران و سرطان زائی این امواج مطرح می شود.

از این رو رسانه ها و مسوولین دولتی و غیردولتی به این موضوع توجه کرده اندو مقامات محیط زیستی کشور نیز طی ماه های گذشته خواستار توقف پارازیتهای ماهواره ای شده اند.

علی اکبر موسوی (خؤئینی)، نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم وپژوهشگرفناوری ارتباطات، در مورد این قطعنامه به کمپین بین‌المللی حقوق بشردرایران گفت: «این قطعنامه محکم ترین سند جهانی دال بر وجود نگرانی های واقعی از خطرات پخش خارج از استاندارد امواج رادیویی از جمله پارازیت های ماهواره ای بر روی سلامت شهروندان است وتایید کننده کلیت هشدارهای سازمان حفاظت از محیط زیست وبرخی کارشناسان حوزه پزشکی است.»

وی افزود: «با تصویب این قطعنامه چنین پارازیت های ماهواره ای از نظر بین المللی نیزعملی خلاف مقررات بوده وامیدوارم رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی دستور توقف آن را صادر کند.

در قطعنامه سازمان آی.تی.یو از دولت‌ها خواسته می شود محدودیت‌های فنی واستانداردهایی را که برای حفظ سلامتی مردم تصویب شده را رعایت کنند. این استانداردها در محدوده فرکانس‌های ۳ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز است که پارازیت‌های ماهواره‌ای را هم در بر می گیرد. امواجی که در سال‌های اخیر حکومت ایران از آنها برای محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده نموده است.

به جلال ایجادی، فعال محیط زیست گفتم، این سخنان در حالی زده می شود که افزایش پارازیت ها در ایران برای محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه های ماهواره ای، چندی پیش بحث برانگیز شد و گفته شد که در برخی از نقاط تهران، شماری از ساکنان دچار سردرد و دل آشوبه شدند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید