فرانسه

جلیقه زردها برای دهمین شنبه به میدان آمدند

یکی از شعارهای تظاهرات روز شنبه ١٩ ژانویه: "آزادی، برابری، گلولۀ پلاستیکی (فلش بال)"
یکی از شعارهای تظاهرات روز شنبه ١٩ ژانویه: "آزادی، برابری، گلولۀ پلاستیکی (فلش بال)" Reuters

دهمین تظاهرات جلیقه زردها، نخستین حرکت این جنبش اجتماعی است که بعد از آغاز "نظرخواهی بزرگ ملی" انجام می‌گیرد. دولت فرانسه به تظاهرات این شنبه با دقت خاصی می‌نگرد زیرا می‌خواهد ببیند که آیا پاسخ‌ها و تدابیر رئیس جمهوری امانوئل ماکرون، تأثیری در فروکش کردن خشم مردم داشته است یا خیر.

تبلیغ بازرگانی

از حوالی ساعت ١٠ و نیم صبح روز شنبه ١٩ ژانویه/٢٩دی، ده‌ها نفر از جلیقه زردها در اول خیابان شانزه‌لیزۀ پاریس جمع شدند تا راه‌پیمایی خود را آغاز کنند.

یکی از گروه‌های جلیقه زرد از طریق فیسبوک مسیر راه‌پیمایی را از خیابان شانزه‌لیزه تا عمارت "اَنوَلید" – آرامگاه ناپلئون – تعیین کرده است. اما جلیقه زردها دارای رهبری واحد نیستند و ممکن است که تظاهرات در نقاط مختلف شهر انجام گیرد. همچنین در شهرستان‌ها هم گروه‌های گوناگون برنامه‌های متفاوتی دارند.

در پاریس، گروهی که قصد دارد به سمت آرامگاه ناپلئون راه‌پیمایی کند توسط شخصی به اسم اریک دروئه تشکیل شده که به دلیل تندروی‌ و همچنین دو بار بازداشت، اینک در رسانه‌ها شناخته شده است.

مقامات پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که انتظار دارند بسیج تظاهرکنندگان حداقل به اندازۀ شنبۀ گذشته - یعنی حدود ٨٠هزار نفر در سراسر کشور - باشد. خواسته‌های جلیقه زردها همچنان کلی و غیردقیق است. برخی از آنان خواهان استعفای رئیس جمهور‌اند و برخی دیگر خواهان برقراری اصل "همه‌پرسی به ابتکار شهروندان".

نظرخواهی بزرگ

روز سه‌شنبۀ گذشته – ١۵ ژانویه – امانوئل ماکرون آغاز "نظرخواهی بزرگ ملی" را اعلام کرد. هدف این نظرخواهی یا بحث بزرگ، جمع آوردن نظرات شهروندان در بارۀ مسائل مهم کشور است. اما به دلیل پیچیدگی و دشواری این اقدام گسترده و همچنین مخالفت‌های سیاسی، هنوز معلوم نیست که این نظرخواهی بزرگ به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. ولی به نظر می‌رسد که دولت و رئیس جمهوری فرانسه امیدهای زیادی به آن بسته ‌اند.

در میان جلیقه زردها، واکنش‌های منفی زیادی در مورد این مشاورۀ ملی شنیده شده است. اما برخی گروه‌ها هم از آن حمایت کرده‌اند.

مسئلۀ خشونت

برای حفظ نظم در روز شنبه ١٩ ژانویه، نزدیک به ٨٠هزار پلیس و ژاندارم در سراسر فرانسه بسیج شده‌اند. طی هفتۀ اخیر، بحث در بارۀ خشونت نیروهای انتظامی و همچنین خشونت تظاهرکنندگان علیه خبرنگاران بالاگرفته است. شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط پلیس که چند نفر از تظاهرکنندگان را زخمی کرده، با اعتراضات زیادی مواجه شده است. اما در تظاهرات شنبۀ گذشته، کتک خوردن چند خبرنگار هم جنجال زیادی به پا کرد. گروه‌هایی از جلیقه زردها به شدت متعرض خبرنگاران می‌شوند و آنان را متهم به همدستی با دولت می‌کنند. همچنین منابع نزدیک به پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که برخی گروه‌های وابسته به جلیقه زردها، برای اعمال خشونت علیه نیروهای انتظامی فراخوان داده و در شبکه‌های اجتماعی، تظاهرکنندگان را به رویارویی با پلیس تشویق می‌کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید