ایران

جمع آوری آثار آیت الله منتظری و صانعی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری میزان وسعت غرفۀ هر ناشر را به شمار کتاب های "چاپ اول" آن ناشر مشروط کرده است و این در حالی است که این وزارت خانه در طول سال در صدور مجوز انتشار کتاب های تازه سختگیری کرده است و وجود این تناقض یا به گفتۀ او "پارادوکس" موجب نارضائی اکثریت ناشران شده است.

تبلیغ بازرگانی

در سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، رسانه ها از جمع آوری آثار دو تن از روحانیون بلند پایۀ ایران، آیت الله منتظری و آیت الله صانعی (دو مرجع تقلید) از این نمایشگاه خبر دادند. افزون براین، کلیۀ آثاری را نیز که در مورد آیت الله منتظری بود از این نمایشگاه خارج ساحتند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از افتتاح نمایشگاه، انتشارات بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی و عضو شورای انقلاب را نیز از حضور در این نمایشگاه محروم کرده بودند.

در این میان، کانون نویسندگان ایران در روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای ضمن تأکید مجدد بر مخالفت خود با هرگونه سانسور و ممیزی، افزود امسال در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، شماری از ناشران سرشناس اجازۀ ورود به نمایشگاه را پیدا نکردند و ورود برخی نیز مشروط و ملتزم پذیرفته شد و برگزار کنندگان با ایجاد گشت های نامحسوس و سانسورچی های آنلاین فضائی رعب آور ایجاد کرده اند. در بخش دیگری از بیانیۀ کانون نویسندگان ایران، لغو پروانۀ نشر تنی چند از ناشران و احضار برخی از آنان به مراجع امنیتی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.

در گفتگوئی با آرش نقیبیان، کارشناس مسائل نشر و کتاب در تهران، حال و هوای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب و تازه های این نمایشگاه و میزان استقبال مردم از آن را مورد بحث قرار داده ایم.

آرش نقیبیان تفاوت و اختلاف چندانی میان حال و هوای این نمایشگاه و نقاط ضعف و قوت آن با نمایشگاه های سال های پیش نمی بیند اما به این نکته اشاره می کند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری میزان وسعت غرفۀ هر ناشر را به شمار کتاب های "چاپ اول" آن ناشر مشروط کرده است و این در حالی است که این وزارت خانه در طول سال در صدور مجوز انتشار کتاب های تازه سحتگیری کرده است و وجود این تناقض یا به گفتۀ او "پارادوکس" موجب نارضائی اکثریت ناشران شده است.

این کارشناس کتاب توضیح می دهد که به خاطر همین سختگیری، در سال جاری شمار چاپ اولی ها هم چندان چشمگیر نیست. موفق ترین کتاب های نمایشگاه و استقبال زیاد مردم به ویژه جوانان از نمایشگاه کتاب از دیگر نکاتی است که آرش نقیبیان به آن اشاره می کند.

گفتگو با آرش نقیبیان، کارشناس مسائل نشر و کتاب در تهران
فواد روستایی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید