ایران/جهان

جمهوری اسلامی تحویل سوخت به هواپیماهای غربی را قطع می کند

محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری، اعلام کرد جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل، تحویل سوخت به هواپیماهای غربی در ایران را ممنوع کرد. در ماههای گذشته و در جریان اعمال تحریمهای جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی، برخی کشورهای غربی از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند.

تبلیغ بازرگانی

دولت جمهوری اسلامی، در اقدامی تلافی جویانه، تحویل سوخت به هواپیماهای اروپائی در فرودگاههای ایران را قطع می کند.

محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری تصریح کرد "اخیرا در جریان تحریم کشورمان از سوی قدرتهای بزرگ، سوخت هواپیماهای مسافربری ایران به اروپا را قطع کردند، ایران نیز بلافاصله راهکار مقابله به مثل را انتخاب و ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران را ممنوع کرد.

پیش از این برخی از فرودگاهها در کشورهای اروپائی از تحویل سوخت به هواپیماهای جمهوری اسلامی خودداری می کنند. این امر موجب بروز اختلال و مشکلات زیادی برای هواپیماهای "ایران ایر" شده است. این اقدام کشورهای غربی در راستای اعمال تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

محمدرضا رحیمی، توضیحات بیشتری در خصوص این تصمیم ارائه نکرده است و مشخص نیست که این تصمیم دولت جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآمده است و چه شرکتهای هوائی در فهرست قطع تحویل سوخت از سوی ایران قرار دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید