سازمان ملل/ داعش

جنایات جنگی داعش

گروهی از متخصصین سازمان ملل، خواهان پیگرد شورشیان داعش به دلیل کشتار، سنگسار و اعمال وحشیانۀ دیگر آنان،  توسط دادگاه جهانی لاهه شدند.

تبلیغ بازرگانی

تعدادی از متخصصین که در چارچوب یک مأموریت سازمان ملل عملکرد داعش را بررسی کرده اند، میگویند که دولت اسلامی میتواند مورد پیگرد قرار بگیرد و باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

در گزارش این گروه آمده است که جنگجویان داعش با دست زدن به کشتار جمعی جنگجویان دستگیر شده و مردم غیرنظامی میزنند، قوانین حقوق بشری جانی را زیرپا کرده و مرتکب جنایات جنگی وسیع شده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید