لیبی

جنبش ضد قذافی در سومین هفتۀ خود

©Reuters

بر اساس گزارش های رسیده در پانزدهمین روز قیام مردم لیبی، مخالفان حتا در اطراف طرابلس، پایتخت کشور، نیز قدرت حاکم را به چالش می طلبند. جامعۀ بین المللی که دست به اقداماتی علیه لیبی زده و از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی، مسدود کردن دارائی های قذافی و نزدیکان او و بالاخره محدودیت سفر بلندپایگان رژیم را تصویب کرده است در مورد گام های بعدی برای  کمک به مخالفان او با تردید رو به روست.

تبلیغ بازرگانی

در حالی که قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی، رهبر این کشور، امروز (سه شنبه) وارد سومین هفتۀ خود می شود و شهرهای دیگری در غرب کشور نیز به دست مخالفان افتاده و هرلحظه بر فشارهای بین المللی به رژیم نیز افزوده می شود، معمر قذافی کماکان به قدرت چسبیده و سر کناره گیری ندارد.
بر اساس گزارش های رسیده در پانزدهمین روز قیام مردم لیبی، مخالفان حتا در اطراف طرابلس، پایتخت کشور، نیز قدرت حاکم را به چالش می طلبند و در محله های مختلف به شعار نویسی علیه قذافی دست می زنند.
دیروز (دوشنبه) خبرگزاری ها از آماده شدن مخالفان قذافی در بن غازی برای حرکت به سوی طرابلس خبرداده بودند و سخنگوی "شورای ملی مستقل" اعلام کرده بود برای تصرف طرابلس روی ارتش حساب می کند.
مخالفان قذافی در شهر بن غازی نهاد موسوم به "شورای ملی مستقل" لیبی را تشکیل داده اند.
رهبر لیبی که از بیش از ٤٠ سال پیش به گونه ای بلامنازع بر این کشور حکمرانی کرده است از نظر اقتصادی نیز تحت فشاری فزاینده قرار دارد چرا که کنترل تأسیسات نفتی لیبی در سراسر کشور به دست مخالفان افتاده است.مخالفان اعلام کرده اند که صدور نفت لیبی به زودی از سر گرفته خواهد شد.
در این میان، جامعۀ بین المللی که در چهارچوب نهاد ها و سازمان هائی چون سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا دست به اقدامات علیه لیبی زده و از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی، مسدود کردن دارائی های قذافی و نزدیکان او و بالاخره محدودیت سفر بلندپایگان رژیم را تصویب کرده است در مورد گام های بعدی برای سرنگون ساختن قذافی و کمک به مخالفان او با تردید رو به روست.
مخالفان قذافی که علیه او به پا خاسته اند از آن بیم دارند که عملیات نظامی خارجیان، اپوزیسیون را از مشروعیتی که از آن برخوردار است محروم کند و انقلاب را از مالکیت آن خارج سازد.
همزمان با حمایت کشورهای اروپائی و آمریکا از جنبش مردم لیبی، هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، دیروز (دوشنبه) اعلام کرد مایل است برای حل بحران در لیبی به ایجاد یک کمیسیون میانجی گری دست بزند. چاوز آمریکا و متحدانش در ناتو را متهم کرد که می خواهند در لیبی به زور متوسل شوند.
در رم، سیلویو برلوسکنی- نخست وزیر ایتالیا- به نوبۀ خود خواستار آن شد که جامعۀ بین المللی در برخورد با این ماجرا جانب احتیاط را رعایت کند. برلوسکنی ضمن تأکید بر این نکته که اوضاع در لیبی بسیار آشفته است رعایت احتیاط را به ویژه در مورد تبعید احتمالی قذافی توصیه کرد.
سرانجام این که وزیر امورخارجۀ الجزایر نیز امروز گفت دولت این کشور از اوضاع کنونی لیبی و ناپدید شدن تدریجی نهادهای این کشور هم مرز و همسایۀ خود بسیار نگران است. وزیر امور خارجۀ الجزایر افزود تنها دلنگرانی این کشور خارج ساختن شهروندان خود از لیبی نیست بلکه مسألۀ مهم برای الجزیره گوش سپردن وکمک به کلیۀ کسانی ست که بتوانند امنیت را به این همسایۀ مهم الجزایر بازگردانند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید