سوریه / عراق / اسرائیل

جنگ میان ارتش و شورشیان سوریه در تیررس اسرائیل

REUTERS/Ronen Zvulun

جنگ های شدید میان نیروهای شورشی و ارتش سوریه امروز در نزدیکی مرز اسرائیل صورت گرفت.

تبلیغ بازرگانی

جنگ مخالفین و ارتش سوریه در فاصلۀ صد متری مرز اسرائیل رسیده است و در ارتفاعات گولان، صبح امروز، شهر . قونایترا، محل انفجار هاوان و راکت بود. از یک سو نیروهای شورشی و ار سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه،از فاصلۀ نزدیک، و با اسلحۀ سنگین، به همدیگر شلیک میکردند. منطقه پر از دود بود، و یک تانک هم، که در این جنگ شرکت داشت، از داخل خاک اسرائیل، دیده میشد. اسرائیل، که در ارتفاعات گولان، حضور نظامی مهمی دارد، البته به گفتۀ ناظران، این زد و خورد ها را از نزدیک تعقیب میکند.

از سوی دیگر، اسرائیل دیروز اعلان کرد که 400 هکتار از زمین های کرانه های رود اردن را در تصرف خود آورده است. این تصمیم اسرائیل، در انتقام از کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی در این منطقه گفته شده است، که در ماه ژوئن گذشته، توسط حماس ربوده شده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید