افغانستان / امنیت

جنگ یا سازش با طالبان

یک سرباز افغان هنگام درگیریهای روز یکشنبه 15 آوریل در کابل
یک سرباز افغان هنگام درگیریهای روز یکشنبه 15 آوریل در کابل DR

بعد از حملات طالبان به کابل و ولایات دیگر، از یک سو اعتماد مردم به نیروهای پولیس و اردو بیشتر شده است، و از سوی دیگر، اظهارات سازشکارانۀ آقای کرزی، باعث ترس مردم گردیده است.

تبلیغ بازرگانی

جمعبندی حوادث اخیر هنوز هم ادامه دارد. دلیل آن هم برگشت نزدیک نیروهای خارجی و مسئلۀ ظرفیت های نیروهای داخلی میباشد. آیا نیروهای اردوی ملی افغانستان و پولیس و امنیت ملی میتوانند امنیت کشور را تضمین کنند و آیا مردم به آنان اعتماد دارند؟ این مسایل را با آقای نصیر خالد، روزنامه نگار و سرپرست «نهاد ملی جوانان افغانستان» در میان گذاشتم.

آقای نصیر خالد که خودش یکی از شاهدان صحنۀ جنگ، در نزدیکی شورای ملی افغانستان بود، قبل از همه از واکنش سریع پولیس قدر دانی میکند. علاوه بر سرعت عمل، آقای نصیر خالد میگوید که نیروهای پولیس ساحۀ عملیات را تنگ کردند تا مردم غیر نظامی کمتر آسیب ببینند. ولی چیزیکه باعث ترس مردم شد، به گفتۀ آقای خالد، از یک سو اظهارات رئیس امنیت ملی بود، که اعلان کرده بود که همۀ طلاب یکی از مدارس پاکستان، در حال حرکت به سوی افغانستان استند، و از سوی دیگر، اظهارات آقای کرزی بود، که بار دیگر طالبان را «برادران ناراضی» خواند.

آقای خالد میگوید که او تنها طرفدار سرکوب طالبان نیست. اگر همانطوریکه حامد کرزی آنان را برادر میخواند، آنان هم او را برادر بخوانند، در این صورت میشود تصور کرد که مشکل با مذاکره و مفاهمه حل شود. ولی اگر در برابر اظهارات کرزی، آنان تنها دست به کشتار بزنند، در این صورت بهتر است به نیروهای نظامی اتکا کرد، و آنان را سرکوب نمود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید