بررسی هفته‌نامه‌های فرانسه

جهادی‌های فرانسه، ظرفیت‌های مغز انسان و نوع مصرف مالیات توسط حکومت فرانسه

امروز یکشنبه است و بررسی مطبوعات یکشنبه به مجله‌ها یا هفته نامه‌ها اختصاص دارد. از مجلۀ  لوموند و لیبراسیون و لزاکو، اگر بگذریم و همچنان از فیگارو که پشت جلدش را به مخالفت با هولاند اختصاص داده است، دو موضوع مهم را در دو مجلۀ معتبر به این ترتیب با شما در میان میگذاریم که لوپوئن، دوسیۀ مفصلی درمورد قدرت بیش از تصور مغز انسان دارد و اکسپرس، به مصرف پول‌های مالیات مردم توسط حکومت پرداخته است.

تبلیغ بازرگانی

ولی قبل از این دو موضوع، برای اینکه به ذوق شنوندگان و خوانندگان نزدیک تر باشم، با یک مقاله در لوپوئن آغاز میکنم که عنوانش «مادر، من برای جهاد کردن آفریده شده ام» می باشد.

بلی در فرانسه هم بسیاری از جوانان به جهاد رو آورده اند. اکثر اینها عرب‌تبار یا مسلمان‌تبار هستند، ولی در میان فرانسوی‌های فرانسوی‌تبار هم کسانی هستند که مسلمان و جهادی شده اند. این جمله که عنوان مقاله مجله لوپوئن شده است، از نامۀ یک دختر جوان فرانسوی میاید که برای جهاد به سوریه رفته است.
"انیسه" ۲۲ سال دارد و از اهالی شهر "بوردو" است. او در اصل مراکشی است و در نامۀ مفصلش به مادرش دلایل این انتخاب خود را تشریح میکند.
از زبان این جهادی‌ها آمده است که: «من رفتم تا در کشوری زندگی کنم که در آنجا در دین خود خوشبخت باشم».

براساس اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه، ٣٠ زن جهادی از فرانسه به سوریه رفته اند، ٢۵ زن دیگر کاندیدای رفتن هستند و حدود ٢٠تن دیگر هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند.

تعداد مردانی که از فرانسه به سوریه برای جهاد رفته، ٣٠٠ صد تن گفته شده است. خاصیت مشترک این اشخاص این است که همه به سرعت مسلمان شده‌اند و آنهم مسلمان رادیکال.

البته رسانه‌ها با پخش این ارقام، این را هم اضافه میکنند که این جوانان اکثراً خودسرانه به سوریه میروند و به همین دلیل مشخص کردن تعداد آنان کار ساده ای نیس.

 

ولی بر گردیم به موضوع جالبی که در همین مجله یعنی لوپوئن، امکانات مغز انسان را تشریح میکند. به این ترتیب که ١٠کشف اخیر مغزشناسان (نورولوگ)ها، ظرفیت‌های غیرمعمول مغز ما را روشن میسازند. با ظرفیت نرمی خاص و با عمر تقریباً جاودانه، مغر قادر است خودش را ترمیم کند و این چیزیست که برای پزشکی چشم اندازهای جدید ترسیم میکند. و مجله در ادامه وعدۀ شنا در اعماق این عضو عظیم را میدهد.

در ادامه آمده است که ما مدت ها مغز انسان را نوعی از کامپیوتر بزرگ تصور کردیم، ولی ا امروز میدانیم که برعکس، مغز قابلیت تغییر را دارد و خود میتواند خود را ترمیم کند. ما فکر میکردیم تنها از ده درصد امکانات مغزی خود استفاده میکنیم و این هم نادرست بوده است. ما فکر میکردیم که مغز پیر میشود و میمیرد، ولی مغز نمیمیرد و اینکه بعد از مدتی کسانی که ظرفیت‌های مغزی خود را از دست داده اند آنرا دوباره به دست می آوردند هم، به این معنی است که مغز قادر است بخش‌هایی را که از کار افتاده اند دوباره فعال کند.

تشریحات زیادی از زوایای مختلف در مورد مغز انسان آمده است که حس ششم دارد و ظرفیت خیال پردازی دارد و خواب ندارد، ولی در پایان این مبحث توجه شما را به به سلول‌های مغزی جلب میکنم. گروه تحقیقاتی نورو-بیولوژی "پیر ماری لدو" ثابت کرده است که در هر سنی، مغر سلول‌های جدید تولید میکند اگرچه مقدار این تولید در نزد اشخاص فرق میکند.

مسایلی که در تولید نورون یا سلول‌های مغزی اثر دارند عبارتند از: ادامه آموزش یعنی تحرک شخصی برای آموختن، زندگی اجتماعی یعنی ارتباط با مردم و ادامۀ تحرک جسمی. و دو چیزی که میتوانند روی متوقف شدن تولید نورن اثر داشته باشند: استفاده متداوم از دارو و مواد مخدر و همچنین استرس یا فشار زیاد روحی می باشد.

 

بحث استفاده از پول‌های "تکس" و مالیات که توسط حکومت از مردم گرفته میشود و نوع استفادۀ خوب یا بد از آن، در اکسپرس، زیر عنوان «حیف و میل بزرگ» آمده است.

اکسپرس، بعد از طرح این که پول‌های مالیات شما به کجا میرود؟ مینویسد که ما میدانستیم که فرانسه بیش از حد پول مصرف میکند. ولی حالا این را هم میدانیم که فرانسه، پول ها را بد مصرف میکند. پژوهشی که در این مورد توسط انستیتو "مانتین"، در مورد سیاست های حکومت صورت گرفته است نشان میدهد که این سیاست ها در بسیاری موارد بصورت نادرست طرح شده اند، هدف گیری آن درست نبوده است، به ندرت مورد توجه دوباره قرار گرفته اند و این در حالیست که فرانسوی ها از پرداخت "تکس"ها و مالیات زیاد، به ستوه آمده اند. اکسپرس سؤال میکند که آیا فرانسوا هولاند در بهبود این مشکل کاری خواهد کرد؟

قابل یاد آوری است که در فرانسه 42 در صد پول‌هایی که از مردم گرفته میشود صرف بیمه‌های اجتماعی میشود.
گذشته از آن، در بودجۀ دولت، بهداشت و مسایل صحی 14 درصد، ادارات مختلف 11 درصد و آموزش و پرورش یعنی معارف 10 درصد را بخود اختصاص میدهند.
بودجۀ دفاعی فرانسه تنها 3.2 درصد ذکر شده است ولی در صورت اشتراک ارتش فرانسه در جنگ، بودجۀ خاصی به این منظور اضافه میشود.
و بالاخره، بودجۀ محیط زیست که بخش تازه ای در ادارۀ امور در کشورهای پیشرفته است، فعلاً تنها 1.9 درصد کل بودجۀ حکومتی است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید