دانش و فنآوری

گرمترین تابستان تاریخ و افزایش تهدید خشکسالی

: منتشر شده در

داغترین تابستان‌ تاریخ را سپری می‌کنیم. در بسیاری از نقاط پرباران هم از آغاز فصل تابستان تاکنون بارش اندک باران موجب شدت یافتن خشکسالی شده است.

برای شنیدن توضیحات ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، بر روی تصویر کلیک کنید. RFI/ PERSIAN
تبلیغ بازرگانی

شدت گرمایی که در این تابستان بخش‌های وسیعی از جهان را درنوردید، شاید بی‌سابقه نبود اما کم‌سابقه بود.

آیا پدیده گرم شدن زمین در چرخه‌ای وارد شده است که از این پس در سالهای آینده نیز با ادامه این روند در تابستان ها روبرو باشیم؟

با توجه به روند گرمایش زمین، آیا از این پس، هر ساله شاهد شدت یافتن پدیده خشکسالی هم خواهیم بود؟

گرما باعث خشک شدن خاک می شود اما آیا، برعکس این روند، می تواند با یک چرخه برعکس هم رخ دهد یعنی خشکسالی هم می‌تواند موجب افزایش دمای هوا شود؟

ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، در این شماره از مجله دانش و فناوری درباره خصوصیات این تابستان بسیار داغ توضیح می‌دهد.

برای شنیدن فایل صوتی بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید