دسترسی به محتوای اصلی
خبر-نوشتاری

گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت امور خارجه آمریکا: تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی و زنان مخالف حجاب اجباری در ایران نگران کننده است

 گزارش یکصد صفحه‌ای کمیته ویژه بررسی آزادی ادیان در وزارت امور خارجه آمریکا
گزارش یکصد صفحه‌ای کمیته ویژه بررسی آزادی ادیان در وزارت امور خارجه آمریکا © https://www.uscirf.gousc
متن توسط : ار.اف.ای
۴ دقیقه

گزارش سالانه آزادی ادیان که هر ساله از سوی وزارت امور خارجه آمریکا ارائه می‌شود، منتشر شد. دراین گزارش مفصل حدود ۱۰۰ صفحه‌ای، با اشاره به وضعیت آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان، تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۱ سال گذشته، با تکیه بر اصل «ولایت‌‌ فقیه»، به سرکوب پیروان دیگر ادیان ادامه داده و این روند «سرکوب اقلیت‌های مذهبی» در سال گذشته، ۲۰۱۹ میلادی، همچنان از سوی مقامات حکومت ایران ادامه یافته است. در این گزارش، از کشور سودان با عنوان کشوری که پس از تحولات سیاسی به سوی تعامل با اقلیت‌های دینی در حرکت است، نام برده شده است. 

تبلیغ بازرگانی

در گزارش یکصد صفحه‌ای کمیته ویژه بررسی آزادی ادیان در وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به وضعیت پیروان ادیان مختلف، پس از ۴۱ سال از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه، آمده است: سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، یهودی‌ستیزی، همچنین بازداشت و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد. 

در این گزارش با تاکید بر اینکه «گرویدن به ادیان دیگر در قوانین کیفری ایران جرم محسوب نمی‌شود»، در عین حال تصریح شده است: «این افراد همچنان در دستگاه قضایی ایران بر اساس قوانین شرع محاکمه می‌شوند».

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید: سرکوب و آزار و اذیت بهائیان، مذهبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است، در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. 

این گزارش، با بیان برخی از موارد سرکوب علیه پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران، تصریح کرده است: در پی اعتراضات گسترده مردمی، جامعه بهائیان در ایران، بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی، از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران،‌ به جاسوسی و همکاری با اسرائیل متهم شد.

بر اساس این گزارش، ۱۲ تن از پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران، در سال ۲۰۱۹، بعنوان پناهنده در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شدند و ۸۰ نفر دیگر در وین، پایتخت اتریش، در انتظار تکمیل مراحل پناهندگی خود به ایالات متحده آمریکا هستند. 

در گزارش سال ۲۰۱۹ وزارت امور خارجه آمریکا، به مواردی از جمله سرکوب، بازداشت و احکام زندان برای دراویش گنابادی، افراد دوجنسیتی و تراجنسیتی‌، همچنین زنانی که بطور مسالمت‌آمیز نسبت به حجاب اجباری اعتراض دارند، اشاره شده است

همچنین در این گزارش از جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین نهاد دولتی «یهودستیز» در جهان نام برده شده و تصریح شده است که یهودی‌ستیزی نه بعنوان یک ابزاردر خدمت ایدئولوژی بلکه یک مولفه بنیادین و اساسی در ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران است.

در بخشی از گزارش وضعیت آزادی پیروان ادیان در ایران، به فشارهای حداکثری در ماه‌های اخیر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ اعزام ناو آبراهام لینکلن به آب‌های نزدیک ایران و تحریم برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران،‌ بعنوان سیاست‌های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. 

«وضعیت آزادی پیروان ادیان در جهان را زیر نظر داریم»

گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت امور خارجه آمریکا،‌ در خصوص آزادی پیروان مذاهب مختلف، در سال ۲۰۱۹، در روزهای پایانی ماه آوریل منتشر شد. در این گزارش وضعیت پیروان ادیان مختلف در تعدادی از کشورهای جهان بسیار نگران کننده عنوان شده است.

بر اساس گزارش کمیته بررسی وضعیت آزادی پیروان ادیان در وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۹، در تعدادی از از کشورهای جهان، همچون ایران، چین،‌ برمه، اریتره، هند، پاکستان، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ویتنام و نیجریه،‌ وضعیت پیروان اقلیت‌های دینی بسیار نگران کننده است. 

بر اساس این گزارش، وضعیت پیروان ادیان در کشورهای افغانستان، آذربایجان، بحرین، چین، کوبا، عراق، سودان،‌ ترکیه، ازبکستان، ... همچنان نیاز به نظارت دارد. 

در این گزارش تاکید شده است که پس از انتقال سیاسی قدرت در سودان و خروج عمرالبشیر از قدرت ‌سیاسی، این کشور به سوی تعامل با اقلیت‌‌‌های دینی به پیش می‌رود. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.