دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

شورای امنیت با کارشکنی‌های چین و روسیه، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه را به صورت محدود تصویب کرد

توزیع کمک‌های بشردوستانه میان ساکنان مناطق مختلف سوریه
توزیع کمک‌های بشردوستانه میان ساکنان مناطق مختلف سوریه © AFP/Archives / Rami al SAYED
متن توسط : ار.اف.ای
3 دقیقه

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از شش رای گیری بی حاصل، ساز و کار جدید کمک رسانی بشردوستانۀ فرامرزی به سوریه را مورد تصویب قرار داد. بر اساس متن تازه، کمک‌های سازمان ملل و انجمن‌های انسان دوستانه از این پس تنها از یک گذرگاه مرزی وارد سوریه خواهد شد. پیش از این تا دسامبر گذشته این کمک‌ها از چهار نقطۀ مرزی و پس از آن از دو نقطه وارد کشور می‌شد. کلیۀ این نقاط با پایان یافتن دورۀ مجوز پیشین در بامداد جمعه ١٠ ژوئیه/٢٠ تیرماه مسدود شده بود.

تبلیغ بازرگانی

یک روز پس از توقف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه، شورای امنیت توانست با رای ممتنع چین، روسیه و جمهوری دومینیکن ارسال آنها را هر چند بشکل محدود از سرگیرد. تصویب ساز و کار تازه به بهای تامین خواست روسیه بدست آمد که بر اساس آن کمک‌ها تنها از یک گذرگاه مرزی وارد سوریه می‌شود. هدف روسیه از پافشاری بر این ساز و کار اینست که انتقال ناگزیر کمک‌ها در داخل کشور را تحت کنترل دمشق قرار دهد. این شانزدهمین بار از هنگام آغاز جنگ داخلی در سوریه است که روسیه از حق وتوی خود برای حمایت از رژیم بشار استفاده می‌کند. چین نیز در همین مدت و به همین منظور تا کنون ده بار حق وتوی خود را بکار برده است.

هر چند توجه چین و روسیه به نتایج ناگوار توقف کمک‌ها و محدود ساختن آزادی تقسیم آنها میان مردم از سوی سیزده کشور دیگر عضو شورای امنیت بارها گوشزد شده بود، اما مسکو با حمایت پکن حق وتوی خود را به این منظور بکار انداخت. از نظر مسکو، ارسال کمک‌های سازمان ملل و انجمن‌های بشردوستانه به داخل خاک سوریه، حق حاکمیت این کشور را نقض می‌کند.

قطعنامۀ نهائی که از سوی آلمان و بلژیک به شورای امنیت ارائه شد، ناگزیر ارسال کمک‌ها را به عبور از گذرگاه «باب الهوی» در مرز میان سوریه و ترکیه محدود ساخت. این چنین، روسیه و چین از مخالفت دست برداشته و با رای ممتنع خود، امکان تصویب این قطعنامه را با رای موافق ١٢ کشور فراهم ساختند.

آلمان و بلژیک مسئولیت بخش بشردوستانۀ پروندۀ سوریه در شورای امنیت را بر عهده دارند.

کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از سال ٢٠١٤ از چهار گذرگاه مرزی وارد سوریه شده و این چنین با سهولت بیشتری میان مردم تقسیم می‌‌شد. در ژانویۀ گذشته روسیه با استفاده از حق وتوی خود اجازۀ ورود کمک‌ها را به دو گذرگاه «باب السلام» بسوی حلب و «باب الهوی» بسوی ادلب برای مدت شش ماه محدود ساخت. پیش از آن این مجوز ورود کمک ها همواره برای مدت یک سال اعطاء می‌شد. ساز و کار تازه امکانات انتقال کمک‌ها را باز هم محدودتر می‌کند.

کشورهای غربی که تا کنون با تاکید بر کارشکنی‌های رژیم در انتقال و توزیع کمک میان ساکنان مناطق مخالف، خواستار برقراری ساز و کاری بودند که ارسال و توزیع کمک‌ها را کاملاً تحت کنترل حکومت قرار ندهد، ناگزیر به قطعنامۀ هر چند محدود تازه تن دادند.

انجمن‌های بشردوستانه روسیه را به سوء استفاده از حق وتو متهم ساخته و این کشور را به دلیل «سیاسی کردن یک اقدام انسان دوستانه» بشدت مورد انتقاد قرار دادند.   هیچیک از قطعنامه‌های پیشنهادی روسیه در این زمینه بیش از چهار رای موافق بدست نیاورد.

سلام کواکبی، سیاست شناس و رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی جهان عرب در پاریس، با اشاره به قطعنامۀ تصویب شده، بر «محدود بودن امکانات انتقال و جابجا کردن کمک‌ها در داخل خاک سوریه» تاکید می‌کند و می‌گوید «فشار و تهدید علیه کاروان کمک ها نیز در مناطق زیر کنترل رژیم افزایش خواهد یافت». او یادآوری می‌کند که هم اینک «کمک‌های بین‌المللی در مناطق تحت کنترل دمشق بدست مردم نمی‌رسد» و می‌پرسد «چگونه این کمک‌ها به ساکنان مناطقی که با رژیم در جنگ هستند خواهد رسید؟» او می‌گوید «هر چند ادعا می‌شود که کمک‌ها به مناطق شرقی و شمال شرقی نیز ارسال خواهد شد، اما حتی اگر چنین امکانی فراهم باشد، تنها خرده کمک و پس مانده‌ها به آن مناطق خواهد رسید».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.