خبر-نوشتاری

سازمان ملل: بحران کرونا گرسنگی و فقر را در جهان افزایش خواهد داد

بر اساس گزارش سالانۀ سازمان ملل از وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، که بر مبنای تحقیقات و پژوهش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سازمان جهانی بهداشت، برنامۀ جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعۀ کشاورزی تهیه شده است، شمار افرادی که در سال ٢٠١٩ از گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر رنج می برده اند به ٦٩٠ میلیون نفر رسیده که معادل یک نفر از هر ٩ نفر از جمعیت جهان است.
بر اساس گزارش سالانۀ سازمان ملل از وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، که بر مبنای تحقیقات و پژوهش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سازمان جهانی بهداشت، برنامۀ جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعۀ کشاورزی تهیه شده است، شمار افرادی که در سال ٢٠١٩ از گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر رنج می برده اند به ٦٩٠ میلیون نفر رسیده که معادل یک نفر از هر ٩ نفر از جمعیت جهان است. AP - Channi Anand

بر اساس تازه ترین گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد که روز دوشنبه ١٣ ژوئیه/ ۲۳ تیر  منتشر شده است، حدود ۶۹۰ میلیون نفر از مردم جهان در سال ٢٠١٩ دچار گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر بوده اند. این گزارش تأکید می کند که در پی بحران ناشی از همه گیری ویروس کرونا، آمار گرسنگی و فقر در سطح جهان به طور هولناکی افزایش خواهد یافت و نزدیک به ١٣٠ میلیون نفر دیگر در سال جاری، به ورطۀ گرسنگی و فقر دچار خواهند شد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش سالانۀ سازمان ملل از وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، که بر مبنای تحقیقات و پژوهش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سازمان جهانی بهداشت، برنامۀ جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعۀ کشاورزی تهیه شده است، شمار افرادی که در سال ٢٠١٩ از گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر رنج می برده اند به ٦٩٠ میلیون نفر رسیده که معادل یک نفر از هر ٩ نفر از جمعیت جهان است.

در این گزارش آمده است: «در سال ٢٠١٩، حدود ١٠ میلیون نفر نسبت به سال ٢٠١٨، به جمعیت گرسنگان جهان اضافه شده است و در مقایسه با آمار فقر و گرسنگی در سال  ٢٠١٤، حدود ٦٠ میلیون نفر به شمار افرادی که از گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر رنج می برند، افزوده شده است».

این گزارش نسبت به رشد هولناک و فراگیر فقر و گرسنگی در جهان هشدار داده و تأکید می کند که از سال ٢٠١٤ آمار فقر و گرسنگی در جهان رو به افزایش است و اگر این روند ادامه یابد، برنامۀ ریشه کن سازی فقر در سطح جهان  تا سال ٢٠٣٠، که پیش از این به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٥ تعیین شده بود، هرگز تحقق نخواهد یافت.

این گزارش پیش بینی می کند که اگر این بحران ادامه یابد، تا سال ٢٠٣٠ بیش از ٨٤٠ میلیون نفر در جهان به ورطۀ گرسنگی و سوءتغذیۀ مزمن ناشی از فقر دچار خواهند شد.

این گزارش در ادامه تأکید می کند که بحران جهانی ویروس کرونا و پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد جهان، وضعیت معیشت مردم، افزایش قیمت ها و کمبود مواد غذایی، خطر شدت یافتن فقر و گرسنگی در سطح جهان را افزایش خواهد داد ؛ به طوریکه پیش بینی می شود بین ٨٣ میلیون تا ١٣٢ میلیون نفر دیگر را در سال جاری به ورطۀ گرسنگی و سوء تغذیۀ مزمن ناشی از فقر خواهد کشاند.

همچنین بر مبنای تحقیقات و پژوهش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، نزدیک به دو میلیارد نفر در جهان، از عدم امنیت غذایی و ناتوانی در دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و کافی رنج می برند و نزدیک به ٣ میلیارد نفر نیز در جهان، از رژیم غذایی متعادلی برخوردار نیستند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید