خبر-نوشتاری

تظاهرات بزرگ در برلین: چه کسانی با ماسک زدن و محدودیت‌های کرونائی مخالف‌اند؟

روز شنبه اول اوت/١١ مرداد، بیش از ٢٠ هزار تن در مخالفت با محدودیت های مرتبط با کرونا در پایتخت آلمان با شعار "پایان پاندِمی، روز آزادی" دست به تظاهرات زدند.
روز شنبه اول اوت/١١ مرداد، بیش از ٢٠ هزار تن در مخالفت با محدودیت های مرتبط با کرونا در پایتخت آلمان با شعار "پایان پاندِمی، روز آزادی" دست به تظاهرات زدند. REUTERS - FABRIZIO BENSCH

روز شنبه اول اوت/١١ مرداد، بیش از ٢٠ هزار تن در مخالفت با محدودیت های مرتبط با کرونا در پایتخت آلمان با شعار "پایان پاندِمی، روز آزادی" دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان نه از ماسک استفاده می کردند و نه به رعایت فاصله با یکدیگر توجه داشتند. بیش از یک هزار مامور پلیس کوشیدند تظاهرکنندگان را متفرق کنند، اما تلاش آنها با مقاومت تظاهرکنندگانی که بسیاری از آنها نمادهای گروه های راست افراطی را حمل می کردند روبرو شد و به خشونت انجامید. بنا به گزارش پلیس برلین ١٨ مامور در این درگیری ها زخمی شدند که کار سه تن از آن ها به بیمارستان کشیده شد.

تبلیغ بازرگانی

تئوری توطئه به رغم بازگشت موج دوم کرونا

تظاهرات مخالفان محدودیت های مرتبط با کرونا در روزی برپا شد که براساس گزارش "بنیاد روبرت کخ" آلودگی به ویروس کرونا در این کشور به مرز هزار تن در روز نزدیک شد و رکورد چهار ماه گذشته را شکست.

به رغم این واقعیت آشکار، هنوز گروه هائی که مردم را به مقاومت در برابر مقررات کرونا تشویق می کنند و به خیابان می کشند، می گویند که کرونا توطئه ای است که دولت ها برای انحراف افکار عمومی و در نهایت کنترل مردم چیده اند.

جانبداران تئوری توطئه، به همین دلیل از رعایت استانداردها و مقررات مقابله با گسترش بیماری خویشتن داری می کنند، در حالی که با رعایت این مقررات می توان از زمینه گسترش بیماری کاست و به بخش های خدمات درمانی برای یاری رساندن به مبتلایان فرصت کافی داد.

سوء استفاده راست افراطی

به گزارش تارنمای نشریه سایت، در تظاهرات روز شنبۀ برلین، که به همایش مخالفان در برابر کاخ صدراعظمی انجامید، نمادهای چند گروه راستگرای افراطی مثل "جنبش پگیدا"، "شهروندان امپراطوری"، "حزب آلترناتیو برای آلمان"، نوفاشیست ها و حزب غیرقانونی ناسیونالیست آلمان دیده می شد.

پگیدا، جنبشی است که چند راستگرای شناخته شده آلمان در این کشور ایجاد کرده اند و توانسته است هزاران تن را زیر پرچم "مبارزه برای جلوگیری از اسلامیزه شدن اروپا" جمع کند. اما این جریان هیچ برنامه عمل مشخصی جز مخالفت با خارجی تباران، پناهجویان و سیاست های انسان دوستانه دولت آنگلا مرکل ندارد.

"شهروندان امپراطوری" یا "رایش بورگر" افرادی هستند که نظم فعلی آلمان را قبول ندارند و معتقدند که شرایط باید به دوران امپراطوری پروس و آلمان بزرگ بازگردد. اعضای این گروه که سال به سال افزایش می یابند، حتی دارای کارت شناسائی و گذرنامه هائی هستند که آرم امپراطوری آلمان را دارد. آن ها بارها متهم به جمع آوری اسلحه و آماده کردن خود برای قیام مسلحانه شده اند.

حزب آلترناتیو برای آلمان، به عنوان قوی ترین سازمان راست افراطی از سال ٢٠١۴ تاکنون به گونه حیرت آوری رشد کرده و اکنون هم در مجالس ایالتی ١۶ ایالت فدرال آلمان و هم در مجلس فدرال این کشور دارای کرسی های زیادی شده است. این حزب در مجلس فدرال با ٩۶ نماینده پس از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات سومین فراکسیون پارلمانی را دارد.

بسیج نیرو در سراسر آلمان

به گزارش رسانه ها بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبۀ برلین با اتوبوس از ایالت ها و شهرهای دیگر آلمان به پایتخت آمده بودند. همین موضوع نشان می داد که آن ها برای مقابله با سیاست دولت بسیج و سازماندهی شده اند.

غروب شنبه هنگامی که ماموران پلیس کوشیدند افرادی را که بدون ماسک و رعایت فاصله تظاهرات می کردند متفرق کنند، آن ها به مقاومت پرداختند و شعار می دادند: "ما آزادی می خواهیم" و "ما اینجا می مانیم".

یک روز پس از آن که تظاهرات برلین به درگیری خشونت آمیز میان تظاهرکنندگان و پلیس انجامید، آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک مصاحبه خبری تاکید کرد که موج دوم کرونا به آلمان بازگشته است و باید در زمینه رعایت مقررات و محدودیت ها شدت عمل بیشتری نشان داد.

به گفته سناتور امورداخلی سنای برلین، گروه های نئونازی نیز از سراسر آلمان هواداران خشن خود را به شرکت در تظاهرات برلین فراخوانده بودند. در برخی نقاط برلین نیز، موافقان رعایت محدودیت های بهداشتی و فاصله اجتماعی علیه تظاهرکننگان صف آرائی کردند و شعار دادند.

همزمان با برلین در اشتوتگارت نیز گروهی که خود را "جنبش آزاداندیشان ٧١١" نام داده اند برای چندمین بار دست به تظاهرات علیه محدودیت های کرونا زدند. اتحادیه سندیکاهای خدمات عمومی یا "وردی" از این گروه به عنوان یک اتحادیه راست افراطی نام برده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید