خبر نوشتاری

امامعلی رحمان برای پنجمین بار به ریاست جمهوری تاجیکستان برگزیده شد

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، که از سال ۱۹۹۴ تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، که از سال ۱۹۹۴ تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد REUTERS

امامعلی رحمان که از هنگام ایجاد نهاد ریاست جمهوری در تاجیکستان در ۲۶ سال پیش پیاپی در این مقام ابقا شده است، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه/۱۱ اکتبر، یکبار دیگر با کسب بیش از ۹۰ درصد آراء مقام خویش را حفظ کرد. تنها حزب مخالف برسمیت شناخته شده در کشور، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، این انتخابات را تحریم کرده و از معرفی نامزد برای شرکت در آن خودداری کرده بود.

تبلیغ بازرگانی

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، برای یک دورۀ هفت سالۀ دیگر به جانشینی خود برگزیده شد. بگزارش کمیسیون انتخابات، او در رای گیری روز یکشنبه ۹۰٫۹ درصد آراء را بدست آورده است. بر اساس همین گزارش ۸۵ درصد صاحبان رای در این انتخابات شرکت کردند.

بگزارش رسانه‌های بین‌المللی از نظر رای دهندگان به امامعلی رحمان، برقراری صلح و پایداری آن در تاجیکستان مهمترین دستاوردی است که آنان را به حمایت از وی واداشته است. تاجیکستان در نخستین دهۀ استقلال خود با جنگ‌های داخلی خونینی که بویژه از سوی نیروهای اسلام گرا براه افتاده بود، روبرو گردید.

امامعلی رحمان که از وی در بیانیه‌های رسمی با عنوان «بنیانگذار صلح و وحدت ملی و رهبر ملت» یاد می‌شود، با بازبینی قانون اساسی تاجیکستان در سال ۲۰۱۶ راه نامزدی نامحدود در انتخابات ریاست جمهوری را بروی خود گشود.

گروه‌های دفاع از حقوق شهروندان و نیروهای سیاسی مخالف او، با این حال، بر سرکوب مخالفان، رسانه‌های غیردولتی و جامعه مدنی از سوی قدرت حاکم برای حفظ کنترل نهادها تاکید می‌کنند.

دولت سال گذشته حزب اسلامی را که در پی امضاء توافق نامه‌های صلح رسمیت یافته بود، ممنوع اعلام کرد و اعضای آنرا به زندان انداخت. برخی از آنان در بند درگذشتند و شماری نیز همچنان در زندان بسر می‌برند.

حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تنها حزب رسمی مخالف دولت انتخابات روز یکشنبه را تحریم کرده و از شرکت در آن خودداری نمود. شاکرجان حکیم‌اف، پیش از انتخابات، با اشاره به نامزدی امامعلی رحمان، تاکید کرد که با توجه به اینکه «کلیۀ ساختارهای قدرت و تمامی ابزارهای موجود در خدمت یک تن قرار گرفته است» امکان شرکت عادلانه در انتخابات وجود ندارد. او قدرت حاکم در تاجیکستان را به «فساد، خویشاوندگماری و تبعیض جغرافیائی» متهم کرد.

تاجیکستان اینک با چالش‌های گسترده و بیسابقۀ اقتصادی روبروست. نزدیک به یک میلیون تاجیک که به سبب کمبود فعالیت های اقتصادی در کشور برای کار به خارج و بویژه به روسیه رفته‌اند، اینک به دلیل بحران همه گیر جهانی با بیکاری روبرو شده و بازگشت آنان به میهن بر بی ثباتی و بحران دامن خواهد زد.

امامعلی رحمان اینک با پیروزی در انتخابات، تا سال ۲۰۲٧ در ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتقال قدرت در این کشور به صورت موروثی صورت خواهد گرفت و فرزند او رستم امامعلی که در اواخر فروردین سال جاری به ریاست مجلس ملی این کشور انتخاب شد، جانشین او خواهد گردید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید