اقتصاد جهانی با چالش تطبیق با بیماری کرونا روبرو است

صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول AFP/Archivos

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود نوشت که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان در چنبرۀ ویروس کرونا است که در نتیجۀ آن تاکنون بیش از یک میلیون نفر کشته شده اند. در اروپا کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا که با موج جدید ویروس کرونا روبرو هستند می کوشند با اتخاذ تدابیر سخت تر عجالتاً از اعمال تصمیم هایی نظیر قرنطینه که تبعات اقتصادی بسیار سنگین تری خواهد داشت پرهیز کنند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول تولید ناخالص جهانی در سال جاری به میزان ٤٫٤ درصد کاهش خواهد یافت که تا حدودی کمتر از برآوردهای پیشین در ژوئن گذشته است.

اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، "گیتا گوپینات"، معتقد است که همزیستی با ویروس کرونا چالشی بزرگ برای اقتصاد جهانی است و جهان در حال تطبیق خود با این چالش است.

بازبینی داده های اقتصادی کشورهای پیشرفتۀ اروپا، آمریکا و همچنین چین گویای این سازگاری و بهبود نسبی شاخص های اقتصادی است، هر چند همین بازبینی ها از رکود شدیدتر در اقتصاد کشورهای در حال رشد خبر می دهند. برای نمونه، تولید ناخالص ملی آمریکا نه ٨ درصد بلکه به میزان ٤٫٣ درصد کاهش خواهد یافت و اقتصادهای اروپا و فرانسه به ترتیب ٨٫٣ درصد و ٩٫٨ درصد کوچکتر خواهند شد.

به گفتۀ کارشناسان صندوق بین المللی پول بحران اقتصادی جهان هنوز پایان نیافته و از سرگیری رشد زمانبر، ناموزون و نامعلوم خواهد بود. همین منابع افزوده اند که بعد از رکود تاریخی سال جاری میلادی و از سرگیری رشد در سال آینده، تولید ناخالص جهانی اندکی بیش از سال ٢٠١٩ خواهد بود. در میان مدت دورنمای رشد به دلیل فاصله گذاری های اجتماعی که تا پایان سال ٢٠٢٢ ادامه خواهند یافت همچنان تیره خواهد ماند.

با این حال، کارشناسان سناریوهای بدتر را منتفی نمی دانند. آنان می گویند که در نتیجۀ تشدید امواج جدید بیماری و کُند شدن مداوای بیماران بعید نیست که مقامات دولتی ناگزیر از اتخاذ تدابیر سخت تر باشند و همین کاهش رشد و وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی را در پی خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول کاهش تولید ناخالص جهانی برای دورۀ ٢٠٢٥-٢٠٢٠ را معادل ٢٨ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است. این زیان تنها برای دورۀ یک سالۀ ٢٠٢١-٢٠٢٠ دست کم ١١ هزار میلیارد دلار بوده است و این به منزلۀ عقبگردی بزرگ در زمینۀ بهبود شاخص ها و سطح زندگی افراد در تمام کشورهای جهان است.

همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول ابراز تأسف کرده که بحران حاضر تمام پیشرفت ها و دستاوردهای سال های ١٩٩٠ در زمینۀ کاهش فقر در جهان را از بین برده و از نو موجب افزایش نابرابری ها شده است.

با این حال، نشانه هایی از امیدواری برای خروج از دورۀ سخت کنونی وجود دارد از جمله افزایش آزمایشات پزشکی و بهبود مداوای بیماران و بالاخره پیشرفت های ملموس در زمینۀ تولید واکسن که بعضاً به مراحل نهایی آزمایش نزدیک شده اند.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید