خبر نوشتاری

پاپ فرانسیس از حق زندگی مشترک و همزیستی مدنی همجنسگرایان حمایت کرد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان AP - Divisione Produzione Fotografica

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، در جریان فیلم مستندی که به زندگی وی اختصاص داده شده و روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر/۳۰ مهر، در جشنوارۀ بین المللی فیلم رُم اکران شد، برای نخستین بار صراحتاً از حق زندگی مشترک و همزیستی مدنی همجنسگرایان حمایت کرد. حامیان حقوق دگرباشان جنسی، اظهارات اخیر پاپ فرانسیس در این زمینه را گام بزرگی رو به جلو دانسته اند.

تبلیغ بازرگانی

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، در فیلم مستند "فرانچسکو" به کارگردانی "ایوگِنی اَفینیوسکی" فیلمساز روس نامزد جایزۀ اسکار، که روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر/۳۰ مهر در جشنوارۀ بین المللی فیلم رم اکران شد، تأکید کرد که زوج های همجنسگرا باید به طور قانونی از حق زندگی مشترک و همزیستی مدنی برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاپ فرانسیس هرگز پیش از این، با چنین صراحتی از حق زندگی مشترک همجنسگرایان به طور قانونی، حمایت نکرده بود. رهبر کاتولیک های جهان که از مخالفان ازدواج قانونی همجنسگرایان بود، در اظهارات اخیر خود در این فیلم مستند، از پیوند زوج های همجنسگرا در چهارچوب "قرارداد مدنی زندگی مشترک" که کلیۀ حقوق ازدواج را در بر می گیرد، دفاع کرده است اما همچنان به آن رسماً عنوان ازدواج را نداده است.

در بخشی از این فیلم مستند که به زندگی پاپ فرانسیس و دیدگاه او در مورد مباحثی همچون محیط زیست، مهاجرت، فقر و نابرابری نژادی، اختصاص داده شده است، وی در جریان مصاحبه ای دربارۀ حقوق همجنسگرایان، تأکید می کند: «افراد همجنس گرا نیز حق دارند در یک خانواده باشند؛ آنها هم فرزندان خدا هستند و حق دارند خانوادۀ خود را داشته باشند؛ هیچکس نباید آنها را به این دلیل از خانواده طرد کند و یا زندگی را برای آنها دشوار سازد».

پاپ فرانسیس همچنین در جریان مصاحبه ای که در این فیلم مستند نشان داده می شود، تصریح می کند: «لازم است برای زندگی مشترک همجنسگرایان، قانونی مدنی وضع شود؛ زیرا آنها هم حق دارند تحت پوشش و حفاظت قانون قرار گیرند، من قبلاً از این موضوع دفاع کرده ام».

به گزارش لوموند، اشارۀ پاپ فرانسیس در حمایت از این موضوع در گذشته، به دورانی مربوط می شود که وی اسقف اعظم کلیسای کاتولیک  بوئنوس آیرس در آرژانتین بود. او که در خلال سال  های ۲۰۱۰- ۲۰۰۹، با دولت آرژانتین در زمینۀ ازدواج قانونی همجنسگرایان، به شدت مخالفت و مقابله می کرد و آن را «حمله ای به هدف تخریب مشیت الهی» می دانست، در عین حال از وضع قوانینی برای به رسمیت شناختن حق زندگی مشترک زوج های همجنسگرا به عنوان جایگزینی برای ازدواج رسمی و مذهبی، حمایت کرده بود.

همچنین در بخش دیگری از این فیلم مستند، به برخورد پاپ فرانسیس با مردی همجنس گرا که به همراه شریک زندگی اش سه کودک را به فرزندی پذیرفته است، اشاره می شود. این مرد همجنس گرا طی نامه ای در توضیح وضعیت خود، با ابراز نگرانی از نحوۀ برخورد کلیسا، از پاپ پرسیده بود که آیا می تواند با فرزندانش به کلیسای محل برود؟ پاپ فرانسیس نیز که بسیار تحت تأثیر متن نامۀ او قرار گرفته بود، طی تماسی تلفنی به او توصیه می کند که با کلیسای محل در خصوص شیوه ای که برای زندگی خود انتخاب کرده، شفاف باشد و فرزندانش را هم به کلیسا ببرد.  

پاپ فرانسیس همچنین پیش از این، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان رهبر کاتولیک های جهان، در ژوئیه سال ۲۰۱۳، یکی از معروفترین عبارات خود را گفته بود: «اگر فردی همجنسگرا باشد و با حسن نیت در جستجوی خداوند باشد،  من که هستم که بخواهم او را قضاوت کنم؟»

در سپتامبر سال ۲۰۲۰ نیز پاپ فرانسیس در ملاقات با مادری که دارای پسری همجنسگرا بود، گفته بود: «خداوند و کلیسا تمام فرزندان خود را دوست دارند زیرا همگی آنها فرزند خدا هستند».

این در حالیست که او در جایگاه پاپ، هرگز با صراحت، در حمایت از زندگی مشترک همجنسگرایان، سخن نگفته بود. با این وجود، پاپ فرانسیس هرگز ازدواج همجنسگرایان را به عنوان امر مورد تأیید کلیسا مطرح نکرده و بنابراین تأیید ازدواج رسمی همجنسگرایان در مذهب کاتولیک همچنان منتفی است.

کشیش جیمز مارتین که از روحانیان شناخته شدۀ مسیحی در آمریکا است و همواره در پی ایجاد پلی میان همجنسگرایان و کلیسا بوده است، اظهارات اخیر پاپ فرانسیس را گام بزرگی رو به جلو در زمینۀ حمایت کلیسا از حقوق دگرباشان جنسی، خوانده است. او با انتشار بیانیه‌ای گفته است: «سخنان پاپ در حمایت از زندگی مشترک مدنی همجنسگرایان، حامل پیامی محکم به کسانی است که در کلیسا با چنین قوانینی مخالفت می‌کنند.»

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید