خبر نوشتاری

تظاهرات تازه در آلمان برای مخالفت با محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با کرونا

تظاهرات در اشتوتگارت در آلمان برای مخالفت با محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با کرونا ـ ٣ آوریل ٢٠٢١
تظاهرات در اشتوتگارت در آلمان برای مخالفت با محدودیت‌های برقرار شده در مقابله با کرونا ـ ٣ آوریل ٢٠٢١ AP - Christoph Schmidt

هزاران تن از شهروندان افراط گرای آلمان روز شنبه  آوریل برای اعتراض به تشدید محدودیت‌هائی که به منظور رویاروئی با موج سوم شیوع کرونا در کشور اعلام شده است، در اشتوتگارت دست به تظاهرات زدند.

تبلیغ بازرگانی

هزاران تن تظاهرکننده‌ای که اغلب آنها ماسک به صورت نداشتند روز گذشته شنبه ٣ آوریل یکبار دیگر با برپائی یک راهپیمائی از مرکز اشتوتگارت بسوی میدانی در شمال شرقی شهر حرکت کرده و با تجمع در این محل، مخالفت خود را با تمهیدات برقرار شده برای مقابله با گسترش کوویدـ١٩ اعلام داشتند.

 این جنبش که نام «ناهمنوائی» بر خود نهاده، از کنشگران و هواخواهان چپ افراطی، راست افراطی، توطئه باوران و مخالفان سنتی واکسیناسیون تشکیل شده است و از آغاز شیوع ویروس کرونا همواره گردهمائی‌ها و تظاهراتی در کشور برگزار کرده و گاه کار را به خشونت نیز کشانده است.

بگفتۀ پلیس هر چند شرکت کنندگان در راهپیمائی روز گذشته هشدارها برای رعایت قواعد بهداشتی و اجتماعی را نادیده گرفتند، اما حادثۀ مهمی در این تظاهرات رخ نداده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید