خبر نوشتاری

سوئیس مقر جهانی اندوختگاه عوامل بیماری ‌زای همه گیر شد

تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، و الن برست، وزیر بهداشت سوئیس، در حاشیۀ هفتاد و چهارمین مجمع جهانی سلامتی توافق ایجاد اندوختگاه جهانی عوامل بیماری زا را امضاء کردند ـ ٢٤ مه ٢٠٢١
تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، و الن برست، وزیر بهداشت سوئیس، در حاشیۀ هفتاد و چهارمین مجمع جهانی سلامتی توافق ایجاد اندوختگاه جهانی عوامل بیماری زا را امضاء کردند ـ ٢٤ مه ٢٠٢١ REUTERS - POOL

سازمان جهانی بهداشت و دولت سوئیس توافقی را امضاء کردند که بر اساس آن یک آزمایشگاه برخوردار از امنیت بالا در این کشور، عوامل بیماری زائی را که می‌تواند موجب همه گیری شود در آن نگهداری و در مواقع لازم مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. از جملۀ این عوامل «کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی٢» است که همه گیری کوویدـ١٩ را موجب شده است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس توافق بدست آمده میان سازمان جهانی بهداشت و دولت سوئیس آزمایشگاه امنیت زیست شناختی سپیه در مرکز سوئیس اندوختگاه جهانی عوامل بیماری زا خواهد بود. هدف از این اقدام انباشت ویروس‌ها و دیگر عوامل آسیب زا و توزیع آسان و سریع آنها به آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیق و مطالعه در سراسر جهان برای انجام بررسی‌های لازم و کمک به مقابله با شیوع بیماری‌هاست.

در حال حاضر عوامل بیماری زا با توافق‌های دوجانبه میان کشورها و مراکزی که با یکدیگر همکاری دارند مبادله می‌شود و از همین رو روند تبادل بسیار کُند و تنها میان کشورهای محدودی صورت می‌گیرد، در حالیکه در وضعیت همه گیری، تبادل سریع و شفاف داده‌های همه گیرشناختی و بالینی از اهمیت بسیار برخوردار است.

تدروس ادهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در این زمینه تاکید کرد که «همه گیری کوویدـ١٩ و دیگر بیماری‌های واگیردار اهمیت دستیابی جامعۀ علمی در سراسر جهان را به ارزیابی خطرات و شرکت همه متخصصان در تشخیص بیماری‌ها و جستجوی درمان‌ها و تدارک واکسن‌ها مورد تاکید قرار داد».

توافق ایجاد این اندوختگاه توسط تدروس ادهانوم و الن برست، وزیر بهداشت سوئیس، در حاشیۀ هفتاد و چهارمین مجمع جهانی سلامتی که هم اینک در مقر سازمان جهانی بهداشت برقرار است، به امضاء رسید.

آزمایشگاه امنیت زیست شناختی سپیه موسسۀ مسئول محافظت علیۀ تهدیدات اتمی، بیولوژیکی و شیمیائی سوئیس است.

وزیر بهداشت سوئیس هنگام امضای این توافق تاکید کرد که کشور او با این اقدام به «ایجاد یک سامانۀ بین‌المللی با هدف تبادل داوطلبانۀ عوامل بیماری زا» کمک می‌کند.

سازمان بهداشت جهانی بهره گیری از این موسسه را در گام نخست با انباشت سویه‌های حاصل از «کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی٢» و گونه‌های جهش یافتۀ آن آغاز می‌کند و اندک اندک به اندوختن دیگر عوامل بیماری زا و نیز پیوند زدن این آزمایشگاه به مراکزی که تا کنون با این سازمان همکاری داشته‌اند می‌پردازد. شبکۀ کلی همکاری تحت هماهنگی سازمان بهداشت جهانی که «بیوهاب» نام گرفته، «نظام قابل اعتماد و شفافی» را برای تسهیلِ «پردازش، هویت دهی، گسترش و توزیع نمونه‌ها به کشورهای عضو و مراکز وابسته» ایجاد می‌کند و این چنین شمار بسیاری از متخصصان و موسسات را در کار تشخیص و تلاش برای پیشگیری و درمان بیماری‌های همه‌گیر شریک می‌سازد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید