خبر نوشتاری دیداری

آیا می‌دانید چرا از شما می‌خواهیم کوکی‌ها و سایر ردیاب‌ها را قبول یا رد کنید؟

آیا می‌دانید چرا از شما می‌خواهیم کوکی‌ها و سایر ردیاب‌ها را قبول یا رد کنید؟
آیا می‌دانید چرا از شما می‌خواهیم کوکی‌ها و سایر ردیاب‌ها را قبول یا رد کنید؟ © RFI

وب گاه فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، اینک همانند بسیاری از تارنما‌ها از شما می‌خواهد کوکی‌ها و سایر ردیاب‌ها را قبول یا رد کنید. این رویکرد در راستای اجرای مقررات تازۀ اتحادیۀ اروپا انجام می‌گیرد. این انتخاب به کاربران اجازه می‌دهد در بارۀ چگونگی بکار بردن داده‌های شخصی خود از سوی تارنمای ما اخذ تصمیم کنند.

تبلیغ بازرگانی

اگر پایگا‌های اینترنتی در اروپا در گذشته در بکار بردن کوکی‌ها از آزادی و اختیار برخوردار بودند، اینک «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» آنها را در این زمینه نیازمند کسب موافقت کاربران می‌سازد. این مقررات به کاربران امکان می‌دهد اطلاعات و کنترل بیشتری بر استفاده از داده‌های خود داشته باشند. این مقررات از این پس چهارچوب حقوقی گردآوری، پردازش و تبادل داده‌های شخصی کلیۀ ساکنان اتحادیۀ اروپا را تشکیل می‌دهد.

اجرائی شدن این مقررات در عمل به چه معناست؟

هنگامی که وارد وبگاه فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه [rfi.fr/fa]  می‌شوید، از شما می‌خواهیم چگونگی پردازش و بکاربردن داده‌‌های خود را برگزیده و به آگاهی ما برسانید. در این زمینه با سه گزینۀ مختلف روبرو خواهید بود:

این انتخاب می‌تواند به صورت جامع (قبول می‌کنم / رد می‌کنم)‌،  گزینشی (انتخاب برخی دادها) و یا شریک سازی (ویدیو پلیر، شبکه‌های اجتماعی) صورت گیرد.

انتخاب شما چه نتایجی خواهد داشت؟

اگر روی «پذیرفتن همه» [tout accepter]  کلیک کنید ، به ما و  شرکای حرفه‌ای ما اجازه می‌دهید داده‌ها را به منظور بهینه سازی استفادۀ شما از  سایت پردازش کنیم.

بهره گرفتن شما از سایت [rfi.fr/fa] کامل خواهد بود و با  اندازه گیری کیفی ناوبری شما در روی سایت، پیشنهادات آگاهی رسانی ما به شما می‌تواند با نیازهای شما سازگاری بیشتری داشته باشد.

با کلیک بر روی «رد کردن همه» [tout refuser]، ما و  شرکای ما اطلاعات لازم برای ارائه خدمات کامل و  مطلوب را نخواهیم داشت.

تعداد معینی از اقدامات یا دسترسی‌ها دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال دیگر نمی‌توانید توئیت‌ها را در مقاله‌ها بخوانید و کیفیت تبلیغات نمایش داده شده کاهش خواهد یافت.

با کلیک بر روی «پیکربندی یا تنظیم پارامترها» [Paramétrer] ، شما می‌توانید انگیزه‌ها و شرکتهایی را که پردازش داده‌ها از طرف آنها را می‌پذیرید یا قبول نمی‌کنید تعیین نمائید. بهره وری شما در [rfi.fr/fa] با گزنه‌های شما سازگار خواهد شد. به عنوان مثال، در حین مشاهده می‌توانید موافقت خود را برای اندازه گیری سنجه مخاطب اعلام کنید ودر عین حال تبلیغات هدفمند را رد کنید.

با کلیک روی پیوند «مرکز ترجیحات» [Centre de préférences] در منوی ما، می‌توانید انتخاب‌های خود را هر زمان تغییر دهید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید