افغانستان / جنگ

جوانب جنایی جنگ افغانستان

تصویر تزئینی
تصویر تزئینی REUTERS

جنگ افغانستان جوانب جنایی هم دارد که گاهگاهی باعث میشود کار به دادگاه ها برسد. تجاوز جنسی دو سرباز انگلیسی به دو کودک در افغانستان، کشتار سربازان امریکایی توسط احمد گل در فرودگاه نظامی کابل و حمله به سربازان امریکایی در فرانکفورت، از آنجمله است.

تبلیغ بازرگانی

وزارت دفاع انگلستان، اعلان کرد که در مورد دو سرباز این کشور که در افغانستان، متهم به سوء استفاده از کودکان استند، تحقیقات خواهد شد و با این اعلان، به اخباری که در مطبوعات درین مورد پخش شده بود، صحه گذاشت. بر اساس اخباری که قبلاً درمطبوعات انگلستان پخش شده بود، دو تن از سربازان انگلیسی، به یک دختر و یک پسر افغان، که حدود ده سال عمر دارند، تجاوز جنسی کرده بودند و دستگیر شده بودند.

از سوی دیگر، نیروی هوایی ایالات متحده در مورد قضیۀ قتل هشت نظامی امریکایی و دو افغان، در فرودگاه نظامی کابل در آوریل (اپریل) سال 2011، توسط یک صاحب منصب افغان، به نام احمد گل، بعد از تحقیقات، اعلان کرد که دلیل این حمله، مشکلات خصوصی احمد گل، بوده است. در حالیکه در آن زمان، طالبان مسئولیت این حمله را گرفته بودند، در این گزارش، این عمل او یک عمل منفردانه اعلان شده است.

و بالاخره، در قضیۀ قتل سربازان امریکایی در آلمان، توسط یکی از اهالی کوسوو، که باید فیصلۀ دادگاه پنجشنبه صادر میشد، به دلیل ضرورت نحقیقات اضافی، تصمیم نهایی در آخر ماه ژانویه اعلان خواهد شد. آرید اوکا، جوان بیست و یک سالۀ کوسوو تبار، در ماه مارس گذشته، در فرودگاه فرانکفورت، به سوی سربازان امریکایی که عازم افغانستان بودند، تیر اندازی کرده بود و با عث قتل دو سرباز امریکایی شده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید