افغانستان

حامد کرزی: احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

Reuters/Mohammad Ismail

رئیس جمهوری افغانستان، حامد کرزی، گفت که در حال بررسی احتمال تغییر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014  است.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری افغانستان، حامد کرزی گفته که احتمال می رود که بدلیل برخی از کارهائی که حکومت افغانستان در سال 2014 باید انجام دهد، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور یک سال قبل از زمان تعیین شده برگزار شود.

حامد کرزی در عین حال تاکید کرده که تا حال در مورد راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 میلادی تصمیم گرفته نشده است.

در همین حال سرمنشی ناتو، اندرس فاگ راسموسن، در کابل، ضمن اشاره به خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014، ابراز امیدواری کرد که "خلای امنیتی در افغانستان بوجود نخواهد آمد".

اندرس فاگ راسموسن گفت که بعد از این تاریخ نیز همکاریهای میان ناتو با افغانستان ادامه خواهد یافت.

حسین سنگچارکی، روزنامه نگار در افغانستان در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه گفت: انتخابات یک سال با تاخیر، در سال 2015 برگزار شود، اما رهبران کنونی افغانستان از بیم متهم شدن به قدرت طلبی این تصمیم را نپذیرفتند.

این روزنامه نگار می گوید دلیل احتمال تغییر در برنامه برگزاری انتخابات در افغانستان به جهت آن است که در زمان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و برگزاری انتخابات در این کشور تداخل پیش می آید و این سال، می تواند پرتب و تاب باشد و امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج همزمان نیروها ممکن است، نباشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید