افغانستان

حامد کرزی "خارجی ها" را متهم به حمایت از فساد اداری کرد

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان Reuters

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بمناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد اداری، شماری از افراد دارای تابعیت دوگانه و کشورهای خارجی حامی آنان را مسئول بخشی از فساد اداری در افغانستان دانست.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهور افغانستان در اظهارات خود گفت دولت افغانستان در راه مبارزه با فساد "با افغانها و خارجی ها" مشکل دارد.

وی در ادامه افزود: " یکی از راه های مبارزه با فساد این است که خارجی ها از دادن قرار دادهای بزرگ به نزدیکان مقامات عالی رتبه دولتی خودد داری کنند. ما باید سیستم قرارداد ها را اصلاح کنیم."

رئیس جمهور افغانستان در بخشی دیگری از اظهاراتش گفت حمایت جامعه بین المللی از موجودیت "ساختار های موازی" با دولت افغانستان، یکی از دشواریهای دیگر مبارزه با فساد اداری است.

حامد کرزی همچنان تاکید کرد که " همکاران خارجی" افغانستان، نه تنها افغانستان را در مبارزه با فساد اداری یاری نمیرسانند بلکه در این راه موانع نیز ایجاد می کنند.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به قضیه فرار عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان به آمریکا در رابطه با فساد ملی در کابل بانک گفت " افغانهای قدرتمند و دارای پاسپورتهای خارجی" از مصئونیت کامل برخوردار هستند و از کشور فرار می کنند.

 رئیس جمهور افغانستان از مقامات آمریکایی درخواست کرد در زمینه بازگرداندن عبدالقدیر فطرت به افغانستان با دولت این کشور همکاری کند.

اماعزیزالله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان طی سخنانی، برخلاف، نبود اراده سیاسی از جانب حکومت را یکی از دلایل ناکامی مبارزه با فساد اداری دانست.

عزیزالله لودین گفت : " باید این اراده قوی در مسوولین سطوح بالای نظام ما بوجود آید که بپذیرند هیچکس نمی تواند بالاتر از قانون باشد و قانون باید بالای همه در هر سطح ومقامی که باشند، به صورت یکسان تطبیق شود."

در یک گزارش که چند روز پیش از سوی سازمان شفافیت بین المللی منتشر شد از افغانستان بعنوان دومین کشوری یاد شده است که در آن فساد اداری به نحوی گسترده رواج دارد.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید