افغانستان

حامد کرزی خطاب به آمریکا: به آزار دستگاه قضائی افغان خاتمه دهید

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان REUTERS/Mohammad Ismail

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات واشنگتن گفت: این کشور باید آزار و انتقاد نسبت به مقامات قضائی افغانستان را متوقف نماید.

تبلیغ بازرگانی

ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزادی 65 زندانی از زندان بگرام تاکید کرد که این افراد شورشیانی خطرناک هستند که نه تنها افغانها بلکه سربازان آمریکائی را نیز مورد حمله قرار داده اند.

رئیس جمهوری افغانستان در پایان نخستین روز از نشست همکاری مشترک با پاکستان و ترکیه، خطاب به ایالات متحده آمریکا متذکر شد: این دستگاه قضائی افغانستان بوده است که پس از بررسی پرونده های این زندانیان، تصمیم به آزادی آنها گرفته است.

برنامه آزادی 65 تن از زندانیان سیاسی از سوی حکومت افغانستان، واکنش شدید ایالات متحده آمریکا را در پی داشت.

در خبرنامه ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل منتشر شد آمده است که شواهدی وجود دارد که تعدادی از این افراد مرتکب جرائم خطرناک شدند و باید طبق قوانین افغانستان محاکمه و مجازات شوند.

مقامات افغان در پاسخ به این ادعای سفارت آمریکا می گویند پرونده های این افراد از سوی دستگاه قضائی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.

انتشار اخبار مبنی بر آزادی این زندانیان، بدنبال عدم امضای پیمان امنیتی میان از سوی حامد کرزی، منجر به تیرگی بیشتر در روابط میان افغانستان و ایالات متحده شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید