افغانستان / فساد اداری

حامد کرزی یک متهم به فساد را آزاد کرد

Reuters

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، برای آزاد کردن یکی از مشاوران خود که به اتهام فساد و پرداخت رشوت به نیروهای خارجی دستگیر شده بود، به گفتۀ واشنگتن پوست، شخصاً در امور قضایی دخالت کرده است.

تبلیغ بازرگانی

محمد ضیا صالحی، مشاور حامد کرزی، به گفتۀ واشنگتن پوست، هم به اتهام فساد اداری مورد تعقیب بود، و هم به دلیل ارتباطات تلفونی با طالبان، و امر دستگیری او را وزیر عدلیۀ افغانستان، تایید کرده بود. وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی از تبصره در این مورد خود داری کرده است ولی وکیل حامد کرزی (که نامش ذکر نشده است) دخالت موکلش را در این موضوع، رد کرده است. روزنامۀ واشنگتن پوست جزئیاتی از این موضوع ارائه میکند. به گفتۀ این روزنامه، حامد کرزی زمانی در این مسئلۀ قضایی دخالت کرد که پولیس افغانستان دوسیه یا پرونده ای، برای تحقیق در مورد فساد اداری، بر ضد آقای صالحی و احتمالاً بعضی دیگری از نزدیکان حامد کرزی در قصر ریاست جمهوری، ترتیب داده بود.

رئیس جمهور افغانستان از طرف حامیان خارجی خود تحت فشار قرار دارد، تا فساد اداری را که در افغانستان حالت همیشگی دارد، برطرف کند. سازمان غیر حکومتی ترانپارانسی انترنشنال، افغانستان را فاسد ترین مملکت دنیا قلمداد کرده است. (البته بعد از سومالی که در آن حکومت مرکزی سقوط کرده و اوضاع به ناهنجاری رسیده است.)

در اوایل ماه جاری میلادی، متعاقب بعضی از شکایات، حامد کرزی دستور داده بود که عملکرد های دو سازمانیکه در افغانستان، روی مسایل مربوط به رشوت و فساد کار میکنند، توسط مقامات افغان بررسی شوند. دادستان کل افغانستان، محمد اسحق الکو هم، اضافه کرده بود که باید عملکرد های این دو سازمان، با «ارزش های افغانی» سازگار باشد. به گفتۀ واشنگتن پوست، مشاجرات روی عملکرد این دو سازمان، که توسط غربی ها پشتیبانی میشوند، باعث بروز مهمترین بحران سال، میان کابل و واشنگتن شد. محمد ضیا صالحی بعد از ماه ها تحقیق توسط یک بخشی از پولیس افغان، که توسط پولیس ضد مواد مخدر امریکایی اموزش گرفته اند، و همچنان یک گروهکی مربوط به حکومت امریکا، صورت گرفت.

به گفتۀ واشنگتن پوست، فشار های امریکا ادامه دارد. هیلاری کلینتون که دو هفته قبل حامد کرزی را ملاقات کرد، با او در مورد اهمیت سازمانهای ضد فساد صحبت کرد و جان کیری، سناتور دموکرات امریکا، این هفته حامد کرزی را ملاقات کرد و روی اهمیت مبارزه بر ضد فساد، تاکید کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید