عراق/ تروریسم

حداقل چهارسوءقصد ویرانگر طی روزیک شنبه پانزدهم ژانویه

REUTERS/Ali Abu Shish

سوء قصد های خونین امروز نیز درعراق ادامه یافت و شماری کشته و زخمی به جای گذاشت؛به گزارش خبرگزاری فرانسه سوء قصد های انتحاری وبا خود روهای انفجاری، امروز به صورت زنجیره ای انجام گرفته است. 

تبلیغ بازرگانی

این گزارش حاکی است که اولین سری سوءقصدهای انتحاری در "رمادی " صورت گرفت که به فاصله کوتاهی یک گروه ١٠ نفره ازمردان مسلح ناشناس به چندین ساختمان که مراکزپلیس این شهردرآنهاقرارداشتند حمله کرده و به تیراندازی پرداختند.

به گزارش منابع خبری دوخودروی مملو ازمواد منفجره بامداد امروز به وقت محلی درمقابل مسجد "جامع دولت الکبیر" درمرکز شهر رمادی منفجرشد. همین گزارش حاکی است که دقایقی پس ازاین حادثه یک خودروی سوم درمرکز این شهرمنفجرشده است.
همزمان با این انفجارها، درچهارمین سوءقصد امروز، یک سوءقصد کننده انتحاری خود را درنزدیکی های ساختمان مرکز تحقیقات پلیس رمادی منفجرکرد که خساراتی ببارآورد.

همانگونه که درخبرها آمده بود روزگذشته نیز درروزمراسم عزاداری چهلمین روز قتل امام سوم شیعیان "امام حسین" یک سوءقصد انتحاری درحوالی شهربصره ٥٣ نفرازشیعیان گرد آمده درمکان عزاداری کشته و ١٣٧ نفر زخمی شدند.

با افزایش بحران سیاسی درعراق پس ازخروج آخرین سربازان آمریکا از این کشور، موج سوءقصد ها تروریستی دراین کشورباردیگر ازسرگرفته، که تاکنون بیش از١٠٠ قربانی به جای گذاشته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید