فرانسه/ پناهجویان

حدود دوصد پناهجو جمعه شب گذشته تلاش کردند وارد تونل مانش شوند

تبلیغ بازرگانی

نزدیک به دوصد پناهجو نیمه شب جمعه وارد محوطه "یورو تونل " در بندر کاله در شمال فرانسه شدند. بدنبال این حادثه، رفت وآمد قطار های شرکت یوروتونل برای ساعاتی متوالی متوقف شد.

بگزارش خبرگزاری رویترز، پناهجویان بعد از ویران کردن بخشی از دیوار محافظتی، وارد تونل شدند اما با پلیس و نیروهای امنیتی روبرو گردیدند.

گزارش شده است که علیرغم تلاش های پلیس، بیشتر از یک صد پناهجو توانستند حدود ١٥ کیلومتر در داخل تونل پیشروی کنند اما آنان نیز از سوی پلیس متوقف شدند.

مقام های پلیس گفته اند این اولین بار است که یک تعداد زیاد پناهجویان، برای داخل شدن به محوطه یورو تونل اقدام می کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید