افغانستان/آمریکا

حدود ۱۱ هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند

تعداد سربازان آمریکایی اعزام شده به افغانستان بسیار بیشتر از آنست که تصور می‌شد؛ پنتاگون روز چهارشنبه، ۳۰ اوت تایید کرد که هم اکنون حدود ۱۱ هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. پیش‌تر تعداد سربازان آمریکایی در این کشور حدود هشت هزار و ۴۰۰ نفر برآورد شده بود.

تبلیغ بازرگانی

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تعداد شامل نیروهای معمولی، ویژه، مخفی و موقت ارتش آمریکاست .تعداد دقیق نیروهای آمریکایی در حالی به روز شده که پنتاگون پس از تایید استراتژی جدید این کشور در افغانستان که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آن را هفته گذشته رسما اعلام کرد، در نظر دارد حدود ۴ هزار نیروی جدید به افغانستان اعزام کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید