ایران

حذف ٤ صفر از واحد پول ایران در ظرف دو سال

DR

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام خبر حذف ٤ صفر از پول کشور،کاهش تورم، آسان تر شدن مبادلات مالی و بالاخره برابر شدن ارزش یک ریال با یک دلار را از مزایای این طرح دانست.

تبلیغ بازرگانی

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیروز (یکشنبه) در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت گفت روند حذف ٤ صفر از پول ملی کشور بین یک تا دو سال به درازا خواهد کشید.
رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از این اقدام گفت برخی چنین تصور می کنند که حذف صفرهای پول ملی کشور سبب کاهش ارزش ریال می شود ، در حالی که نه تنها چنین نیست بلکه این امر سبب کاهش تورم نیز می شود.
محمود بهمنی با بیان این نکته که حذف ٤ صفرفقط به منظور تسهیل مبادلات مالی است گفت این برنامۀ در یک دورۀ زمانی یک یا دو ساله تحقق پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی جموری اسلامی ایران گفت با اجرائی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق می شود تا بعد از آشنائی مردم با آن، به طور کلی پول جدید جایگزین پول قدیم شود.
محمود بهمنی آن گاه در بر شمردن مزایای این برنامه به عنوان نمونه بر این نکته انگشت گذاشت که با تحقق این برنامه و حذف صفرها از پول ملی یک ریال جدید برابر یک دلار (آمریکا) خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به سخنان دیروز رئیس کل بانک مرکزی ایران اختصاص داده است یادآوری می کند که اندیشۀ حذف صفرهائی از واحد پول ایران از سال ٢٠٠٧ به این سو دراین کشورمطرح بوده است. ازنظر این خبرگزاری رهبران ایران با درس گرفتن از پیامدهای ٢٠ سال تورم در این کشور به این فکر افتاده اند.
خبرگزاری فرانسه می افزاید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آغاز سال گذشتۀ میلادی بار دیگر این اندیشه را مطرح کرد ولی در آن زمان از حذف ٣ صفر سخن گفته بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید